KUVA KUVA
TYÖVÄLINEET
KUVA Siirry iLinc 11 versioon

Ohjeet
KUVA Siirry Moodleen

Siirry Open Moodleen

Opettajan ohje
Oppilaan ohje
KUVA Siirry Google Gafeen (opiskelija)

Siirry Google Gafeen (staff)

Ohjeet
KUVA Siirry O365

Ohjeet (kirjautuminen)
Ohjeet (o365 videot)
KUVA Siirry ePakkiin - Työkaluja oppimisprosesseihin

KUVA Siirry Blogiin

Ohjeet
KUVA Siirry Exam

Ohjeet
PÄIVYSTÄVÄ TUKIHENKILÖ   
(soitonsiirtoja voi olla käytössä)

Lääperi Janne
Kenttä Matti

eOppimispalvelut sähköposti
eoppimispalvelut@lapinamk.fi

Vapaasti valittavat 2016-2017
Liittyminen tunnille

AVOIN AMK
Valmentava matematiikka

eVINKKI
HÄIRIÖTIEDOTE
LUKUJÄRJESTYS JA LUENNON TUKIHENKILÖT
Kello Järjestäjä Tukihenkilo
huhtikuu
17 ke 26.4.2017 08:15 - 09:45 LAPIN AMK RA81M15S
Talouden toimintaympäristöt  Aulikki Laitinen-Tolonen
Kenttä
  ke 26.4.2017 10:15 - 11:45 LAPIN AMK RA81M15S
Talouden toimintaympäristöt  Aulikki Laitinen-Tolonen
Kenttä
  ke 26.4.2017 12:30 - 14:00 LAPIN AMK RA81M15S
Matkailu- ja ravitsemisalan ostot ja hankinnat  Petri Pälli
Kenttä
  ke 26.4.2017 14:30 - 16:00 LAPIN AMK RA81M15S
Matkailu- ja ravitsemisalan ostot ja hankinnat  Petri Pälli
Hyrkäs
  ke 26.4.2017 16:15 - 18:15 LAPIN AMK VAP16-17
Venäjä, peruskurssi 2  Arja Muotka-Awaitey
Hyrkäs
  ke 26.4.2017 16:30 - 19:00 LAPIN AMK VAP16-17
German 2  Sisko Häikiö
Lääperi
  ke 26.4.2017 16:30 - 19:00 LAY SGER1115
Sosiaaligerontologian tutkimus  Marjo Outila
Lääperi
  ke 26.4.2017 16:30 - 19:15 LAPIN AMK RA801M14
RA802H14
Palveluprosessien konseptointi ja johtaminen  Heidi Kaihua
Lääperi
  ke 26.4.2017 16:30 - 20:00 LAY KERI0213 OPPIMISEN MONINAISUUS
Oppimisen moninaisuus  Outi Kyrö-Ämmälä
Lääperi
  ke 26.4.2017 17:00 - 18:00 LAPIN AMK KA53S16S
Tuutortunnit  Laila Kaikkonen
Lääperi
  ke 26.4.2017 17:00 - 18:30 LAPIN AMK TA31L15S
Ruotsin kieli ja viestintä 2  Raija Lummi
Lääperi
  ke 26.4.2017 17:00 - 19:15 LAPIN AMK TA42T15S
Palvelunhallinta  Mikko Kivikoski
Lääperi
  ke 26.4.2017 17:00 - 19:15 LAPIN AMK TA31L17K
Talousosaaminen  Satu Valli
Lääperi
  ke 26.4.2017 17:00 - 20:00 LAPIN AMK RA31L15S
Palkkahallinto ja henkilöverotus  Minna Kangasvieri
Lääperi
  ke 26.4.2017 17:00 - 20:15 LAPIN AMK KA53S15S sv
English for Electrical Engineering 2  Martta Ruottu
Lääperi
  ke 26.4.2017 17:00 - 20:15 LAPIN AMK KA54T16S
Fysiikan perusteet  Markku Saastamoinen
Lääperi
  ke 26.4.2017 17:00 - 20:15 LAPIN AMK K502K14Skaivos
Kaivosmuunto16
Kaivosalan kunnossapito  Aslak Siimes
Lääperi
  ke 26.4.2017 17:00 - 20:15 LAPIN AMK KA53S15S au
Kenttäinstrumentointi/Field Devices of Automation Installation  Matti Paaso
Lääperi
  ke 26.4.2017 17:00 - 20:15 LAPIN AMK KA52K15S
Toimilaitteiden perusteet  Lauri Kantola
Lääperi
  ke 26.4.2017 17:00 - 20:45 LAPIN AMK TA42T17K
ICT-infrastuktuuri ja -palvelut  Mikko Alaviuhkola
Lääperi
  ke 26.4.2017 17:00 - 20:45 LAPIN AMK R64Y16S
Ympäristöoikeuden erityiskysymykset  Merja Mattila
Lääperi
  ke 26.4.2017 17:00 - 20:45 LAPIN AMK R64Y16S
YVAP16-17
Ympäristöoikeuden erityiskysymykset  Merja Mattila
Lääperi
  ke 26.4.2017 17:00 - 21:00 LAY YLAS1107
Yritysrahoituksen ja sijoittamisen perusteet  Mattias Häyry
Lääperi
  ke 26.4.2017 17:15 - 18:00 LAPIN AMK RA501M14
International Real Estate Business  Tommi Uusimäki
Lääperi
  ke 26.4.2017 17:15 - 19:00 LAPIN AMK RA51R15S
Rakennusalan yrittäjyyden ja johtamisen osaaminen  Juhani Angelva
Lääperi
  ke 26.4.2017 17:15 - 19:00 LAPIN AMK RA501R13
RA501R14
Talonrakennustekniikan ja rakennussuunnittelun osaaminen  Risto Airaksinen
Lääperi
  ke 26.4.2017 17:15 - 20:00 LAPIN AMK RA51R16S
Lineaarialgebra  Veikko Keränen
Lääperi
  ke 26.4.2017 17:15 - 20:45 LAPIN AMK RA64M16S
Puuraaka-aine, puun jalostus ja puutavaran mittaus  Liisa Kuutti
Lääperi
  ke 26.4.2017 17:15 - 21:00 LAPIN AMK RA51M15S
Rakentaminen ja rakennusmittaukset  Kauko Nikkanen
Lääperi
  ke 26.4.2017 17:30 - 19:00 AOLAPPIA T/ETÄMERKONOMIT 2017, ASPA
Kundservice  Päivi Innala
Lääperi
  ke 26.4.2017 18:00 - 19:00 LAPIN AMK KA52K16S
Tuutortunnit  Laila Kaikkonen
Lääperi
  ke 26.4.2017 18:00 - 19:30 LAPIN AMK RAKTERV1
Juridiikka  Matti Moilanen
Lääperi
  ke 26.4.2017 18:00 - 19:45 LAPIN AMK RA501M14
Remote Sensing  Pasi Laurila
Lääperi
  ke 26.4.2017 18:00 - 20:00 LAPIN AMK RA51M16S
Paikkatiedot ja kartat  Sami Porsanger
Lääperi
  ke 26.4.2017 18:30 - 20:45 LAPIN AMK TA31L15S
Osaamisen johtaminen ja yhteiskuntavastuu  Ari Alm
Lääperi
  ke 26.4.2017 19:15 - 20:45 LAPIN AMK TA31L17K
Liiketoimintaosaaminen  Minttu Merivirta
Lääperi
  ke 26.4.2017 19:15 - 20:45 AOLAPPIA T/ETÄMERKONOMIT 2017, ASPA
Palvelutilanteiden matematiikka  Ulla Vaara
Lääperi
  ke 26.4.2017 19:15 - 20:45 LAPIN AMK TA42T15S
Pilvipalvelut  Mikko Kivikoski
Lääperi
  ke 26.4.2017 19:30 - 20:45 LAPIN AMK RA801M14
RA802H14
Liiketoiminnan ennakoiva kehittäminen ja strateginen johtaminen  Marja Lempiäinen
Lääperi


SUOSITELLUT SIVUT
- Ammattiopisto
- Alkavat koulutukset
- Esittely
- Henkilöstö


SUOSITELLUT SIVUT
- WinhaWille
- SoleOps
- eVinkki
- Pakkasraja


SUOSITELLUT SIVUT
- Lapin yliopisto
- Atk-palvelut
- Oodi - Verkko-opinnot
- Tukipalvelut
- Intra (Henkilökunta)