KUVA KUVA
TYÖVÄLINEET
KUVA Siirry Moodleen

Siirry Open Moodleen

Opas
KUVA Adobe Connect virtuaaliluokka

Opettajan opas / Teacher guidelines

Opiskelijan opas / Student guidelines

LaY Opettaja / LaY Opiskelija

KUVA Siirry G Suite (opiskelija)

Siirry G Suite (staff)

Ohjeet
KUVA Siirry O365

Ohjeet (kirjautuminen)
Ohjeet (o365 videot)
KUVA Siirry ePakkiin - Työkaluja oppimisprosesseihin

KUVA Siirry Blogiin

Ohjeet
KUVA Siirry Exam

Ohjeet
edu.Flinga.Fi

eOppimispalvelut.padlet.org

KUVA Ota haltuun
PÄIVYSTÄVÄ TUKIHENKILÖ   
Ei päivystystä yöaikaan

eOppimispalvelut sähköposti
eoppimispalvelut@luc.fi

LUKUKAUSIPALAUTTEEN TULOKSET
LUKUKAUSIPALAUTTEEN TULOKSET

HÄIRIÖTIEDOTE
LUKUJÄRJESTYS JA LUENNON TUKIHENKILÖT
Kello Järjestäjä Tukihenkilö
syyskuu
40 ti 29.9.2020 08:00 - 09:30 LAPIN AMK KA72T20S
(verkon välityksellä tapahtuva opetus), Ammatillinen osaamisperusta hoitotyössä   Anitta Örn
Rousu
  ti 29.9.2020 08:00 - 09:30 LAPIN AMK K71S19S
K71S19S1
K71S19S2
Sosiaalityö ja sosiaalipedagogiikka ammatillisina orientaatioina   Sari Leppälä
Rousu
  ti 29.9.2020 08:00 - 09:30 LAPIN AMK KA72H20K
Turvallisen ja terveyttä edistävän hoitotyön taidot ja toiminnot K702HL22AOJ-19005  Helena Kari
Kesken
  ti 29.9.2020 08:00 - 11:15 LAPIN AMK K52K19S
Projekti: tuotekehitys   Martta Ruottu
Rousu
  ti 29.9.2020 08:00 - 11:45 LAPIN AMK KA71S18K1
KA71S18K2
Esimiestyön ja hyvän hallintokäytännön osaaminen   Leila Nisula
Rousu
  ti 29.9.2020 08:00 - 11:45 LAPIN AMK K71S18S1
K71S18S2
Vammaistyön erityiskysymykset   Sari Halttunen
Rousu
  ti 29.9.2020 08:15 - 09:45 LAPIN AMK R61M19S
Kasvituotanto   Kirsi Jokela
Rousu
  ti 29.9.2020 08:15 - 11:30 LAPIN AMK R31L19SB
Kirjanpito ja tilinpäätös   Antti Ovaskainen
Rousu
  ti 29.9.2020 08:15 - 11:45 LAPIN AMK R54T18S
AC/ TEAMS, Automaatiotekniikka   Tauno Tepsa
Rousu
  ti 29.9.2020 08:15 - 11:45 LAPIN AMK R54T20S
AC/ TEAMS, Johdatus ohjelmointiin   Aku Kesti
Rousu
  ti 29.9.2020 08:15 - 11:45 LAPIN AMK R51M19S
R51R19S
R54T19S
Differentiaaliyhtälöt (laaja)   Veikko Keränen
Rousu
  ti 29.9.2020 08:15 - 11:45 LAPIN AMK R64M17S
Kehittämistoiminta työyhteisössä   Anne Saloniemi
Rousu
  ti 29.9.2020 08:15 - 11:45 LAPIN AMK R51R18S
Talonrakennustekniikka ja rakennussuunnittelu   Jaakko Varanka
Rousu
  ti 29.9.2020 08:15 - 11:45 LAPIN AMK R51R17S
Uusiutuvat energiatuotantotekniikat   Petri Kuisma
Rousu
  ti 29.9.2020 08:15 - 11:45 LAPIN AMK R51M20S
Viestintä/ Maanmittausalaan tutustuminen -projekti   Minna Hietaniemi
Rousu
  ti 29.9.2020 08:15 - 16:00 LAPIN AMK R72T17S
Lasta odottavan, lapsiperheen, kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajatyö   Ritva Pinola
Rousu
  ti 29.9.2020 08:30 - 11:30 LAPIN AMK RKV31D20S
RKV54T20S
RKV64M20S
RKV81D20S
Survival Finnish   Riikka Partanen
Kesken
  ti 29.9.2020 09:00 - 10:30 LAPIN AMK RA72H20K
AC/Webinaari: Kliininen osaaminen sisätautien ja kirurgisen potilaan hoitotyössä   Heikki Erola
Rousu
  ti 29.9.2020 09:00 - 11:15 LAPIN AMK K52K18S
Luovuus- ja kehittäminen   Nelly Korteniemi
Nelly Korteniemi
Kesken
  ti 29.9.2020 09:00 - 11:30 LAPIN AMK R31L18S
R31L19S
RA31L19K
AC/ Innovaatiot ja yrittäjyys   Jorma Mölläri
Kesken
  ti 29.9.2020 09:00 - 11:30 LAPIN AMK T42D19S
Data analytics 1   Pekka Reijonen
Rousu
  ti 29.9.2020 09:00 - 11:30 LAPIN AMK R31D20S
Information Technology   Tuija Kuisma
Rousu
  ti 29.9.2020 09:00 - 11:30 LAPIN AMK T42T20S
Kuva, ääni ja video   Panu Pohjola
Rousu
  ti 29.9.2020 09:00 - 11:30 LAPIN AMK R31L20S
Liikeviestintä   Paula Korteniemi
Rousu
  ti 29.9.2020 09:00 - 11:30 LAPIN AMK RA81M19K
Matkailuliiketoimintakonseptien johtaminen   Päivi Hanni-Vaara
Rousu
  ti 29.9.2020 09:00 - 11:30 LAPIN AMK T31L19S
Svenska för affärslivet   Raija Lummi
Rousu
  ti 29.9.2020 09:00 - 11:30 LAPIN AMK R75F19S
R75F19SA
R75F19SB
Svenska för fysioterapeuter   Pia Rajaniemi
Rousu
  ti 29.9.2020 09:00 - 11:30 LAPIN AMK T26K20S
Tradition tuntemus ja nykytaide   Henri Hagman
Henri Hagman
Kesken
  ti 29.9.2020 09:00 - 11:30 LAPIN AMK T31L20S
Työvälineosaaminen   Pirjo Könni
Rousu
  ti 29.9.2020 09:00 - 11:45 LAPIN AMK R31D19S
R81D19S
Business Communication   Minna Väyrynen
Rousu
  ti 29.9.2020 09:00 - 11:45 LAPIN AMK R81D18S
RKV81D20S
Holistic Approach to Strategic Management   Aulikki Laitinen-Tolonen
Kesken
  ti 29.9.2020 09:00 - 11:45 LAPIN AMK R72H19S
R72T19S
Kliininen osaaminen sisätautien ja kirurgisen potilaan hoitotyössä   Reeta Schroderus
Kesken
  ti 29.9.2020 09:00 - 12:00 LAPIN AMK R81D18S
RKV81D20S
Holistic Approach to Strategic Management   Teija Tekoniemi-Selkälä
Rousu
  ti 29.9.2020 09:00 - 12:00 LAY AIKUISKASVATUS JA MEDIAKASVATUS
KKAS1117 Aikuiskasvatus ja mediakasvatus  Kirsti Lempiäinen
Heli Ruokamo
Rousu
  ti 29.9.2020 09:00 - 16:00 LAPIN AMK INN72H19
Ikääntyneen toimintakyvyn tukeminen    Hanna Lähde
Tarja Pykäläinen
Kesken
  ti 29.9.2020 09:15 - 11:45 LAPIN AMK R51R18S
Infratalous   Ari Romakkaniemi
Rousu
  ti 29.9.2020 09:45 - 11:15 LAPIN AMK KA72T20S
(verkon välityksellä tapahtuva opetus), Ammatillinen osaamisperusta hoitotyössä   Päivi Hietala
Rousu
  ti 29.9.2020 09:45 - 11:15 LAPIN AMK KA72H20K
Turvallisen ja terveyttä edistävän hoitotyön taidot ja toiminnot K702HL22AOJ-19005  Helena Kari
Kesken
  ti 29.9.2020 09:45 - 11:45 LAPIN AMK K71S19S2
Sosiaalilainsäädäntö, sosiaaliturva ja sosiaaliset oikeudet ammatillisen toiminnan normistona   Johanna Majala
Rousu
  ti 29.9.2020 10:15 - 11:45 LAPIN AMK R64M20S
Puun mittauksen matematiikka/ Metsällisen osaamisen valmiudet   Jouko Teeriaho
Rousu
  ti 29.9.2020 10:15 - 16:00 LAPIN AMK R61M19S
Yksityismetsätalous   Kari Pasanen
Rousu
  ti 29.9.2020 11:45 - 13:15 LAPIN AMK KA72T20S
(verkon välityksellä tapahtuva opetus), Ammatillinen osaamisperusta hoitotyössä   Päivi Hietala
Rousu
  ti 29.9.2020 11:45 - 13:15 LAPIN AMK KA72H20K
Lääkehoidon, lääkelaskennan ja farmakologian perusteiden osaaminen   Hanne Luosujärvi
Rousu
  ti 29.9.2020 11:45 - 16:00 LAPIN AMK K53S17S
Esimiestaidot, johtaminen ja talous   Nelly Korteniemi
Nelly Korteniemi
Kesken
  ti 29.9.2020 12:00 - 13:00 LAPIN AMK R31YL20S
Kehittyvän työyhteisön hallinta, ennakkotehtävän anto (vapaaehtoinen!)  Jari Sarja
Kesken
  ti 29.9.2020 12:00 - 15:00 LAPIN AMK SOIKperus
SSOSperus
Johdatus oikeusjärjestykseen, luennot   Arto Kauppi
Rousu
  ti 29.9.2020 12:00 - 16:00 LAY KKAS1112 KASVATUS- JA KEHITYSPSYKOLOGIA
KKAS1112 Kasvatus- ja kehityspsykologia  Sanna Hyvärinen
Rousu
  ti 29.9.2020 12:15 - 15:00 LAY EI TIEDOSSA
SOIK0001A Johdatus oikeusjärjestykseen  Arto Kauppi
Rousu
  ti 29.9.2020 12:15 - 15:15 LAPIN AMK T31L19S
Asiakaskokemus, ostaminen ja brändi myynnin perustana   Anna-Maija Tapojärvi
Rousu
  ti 29.9.2020 12:15 - 15:15 LAPIN AMK T42D19S
English and communication   Teresa Chen
Rousu
  ti 29.9.2020 12:15 - 15:15 LAPIN AMK T42T20S
Kuva, ääni ja video   Panu Pohjola
Rousu
  ti 29.9.2020 12:15 - 15:15 LAPIN AMK T31L20S
Liikeviestintä   Minttu Merivirta
Rousu
  ti 29.9.2020 12:30 - 14:00 LAPIN AMK R54T20S
Algebra, geometria ja trigonometria   Sirpa Torvinen
Rousu
  ti 29.9.2020 12:30 - 14:00 LAPIN AMK R51R19S
English for Civil Engineering   Ritva Lampela
Rousu
  ti 29.9.2020 12:30 - 14:00 LAPIN AMK R51M20S
R51R20S
R54T20S
Lineaarialgebra (laaja)   Veikko Keränen
Rousu
  ti 29.9.2020 12:30 - 14:00 LAPIN AMK RA81M19K
Matkailuliiketoimintakonseptien johtaminen   Aulikki Laitinen-Tolonen
Kesken
  ti 29.9.2020 12:30 - 14:00 LAPIN AMK R75L19S
Ruotsi/ Elämysten tuottaminen ja elämänhallintataitojen kehittäminen   Pia Rajaniemi
Rousu
  ti 29.9.2020 12:30 - 15:00 LAPIN AMK RA72H20S
Ammatillinen osaamisperusta hoitotyössä    Outi Mattila
Rousu
  ti 29.9.2020 12:30 - 15:00 LAPIN AMK R31D20S
Economics   Minna Kangasvieri
Rousu
  ti 29.9.2020 12:30 - 15:00 LAPIN AMK R31L20S
Liiketoiminnan juridiikka   Leena Svanberg
Rousu
  ti 29.9.2020 12:30 - 15:00 LAPIN AMK R31D19S
RKV31D20S
Teacher Rob Patterson Marketing Project   AMK Liiketalouden koulutus DP
Rovaniemi
Rousu
  ti 29.9.2020 12:30 - 15:45 LAPIN AMK K71S20S1
K71S20S2
Ammatillinen osaaminen sosiaalialan asiakastyössä   Sari Leppälä
Rousu
  ti 29.9.2020 12:30 - 15:45 LAPIN AMK KA71S18K1
KA71S18K2
Yhteiskunnan muutos ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen   Marjukka Rasa
Seija Järvi
Rousu
  ti 29.9.2020 12:30 - 16:00 LAPIN AMK R64M17S
Hankepohjainen aluekehitystyö   Petri Muje
Rousu
  ti 29.9.2020 12:30 - 16:00 LAPIN AMK R31L19SB
Liiketoiminnan muutoksen suunnittelu   Antti Ovaskainen
Sini Turpeenniemi
Rousu
  ti 29.9.2020 12:30 - 16:00 LAPIN AMK R54T19S
Olio-ohjelmointi   Erkki Mattila
Rousu
  ti 29.9.2020 12:30 - 16:00 LAPIN AMK R72T18S
Opinnäytetyön suunnittelu   Sirpa Kaukiainen
Kesken
  ti 29.9.2020 13:00 - 16:00 LAPIN AMK K71S17S1
K71S17S2
K71S18S1
K71S18S2
K71S19S1
K71S19S2
K71S20S1
K71S20S2
K72D17S
K72D18S
K72D19S
K72H17S
K72H18S
K72H19S
K72T17S
K72T18S
K72T19S
KA71S17S
KA71S18K1
KA71S18K2
KA71S19K1
KA71S19K2
KA71S20K1
KA71S20K2
KA72G17S
KA72G18S
KA72G19S
KA72G20S
KA72H18K
KA72H19K
KA72H20K
KA72H20S
KA72T20S
(verkon välityksellä tapahtuva), KV-iltapäivä  Kati Kehusmaa
Rousu
  ti 29.9.2020 13:00 - 16:00 LAPIN AMK K52K17S
K52K18S
K52K19S
K53S17S
K53S18S
K53S19S
KA52K17S
KA52K18S
KA52K19S
KA52K20S
KA52K20Sr1
KA52K20Sr2
KA52K20Sr3
KA53S17S
KA53S18S
KA53S19S
KA53S20S
KA53S20Sr1
KA53S20Sr2
KA53S20Sr3
Kv-iltapäivä  Kati Kehusmaa
Rousu
  ti 29.9.2020 13:00 - 16:00 LAPIN AMK T26K18S
T26K19S
T26K20S
T31L18K
T31L18S
T31L19K
T31L19S
T31L20S
T42T18S
T42T19S
T42T20S
TA31L18S
TA31L19S
TA31L20S
TA42T19K
TA42T20K
TA42T20S
KV-iltapäivä  Kati Kehusmaa
Sanna Moisanen
Rousu
  ti 29.9.2020 13:00 - 17:00 LAY AVM-MAISTERI,AVM-KV
Dokumentaarinen ilmaisu 2020-2021/Documentary expression  Timo Haanpää
Kesken
  ti 29.9.2020 13:15 - 15:45 LAY XICP0211 INTRODUCTION TO INTERCULTURAL COMMUNICATION
XICP0211 Introduction to Intercultural Communication  Jörn Severidt
Rousu
  ti 29.9.2020 13:15 - 16:00 LAPIN AMK RA81M20S
YMATperus
Moniulotteinen viestintä   Zoe Koivu
Rousu
  ti 29.9.2020 13:30 - 15:00 LAPIN AMK KA72H20K
Lääkehoidon, lääkelaskennan ja farmakologian perusteiden osaaminen   Hanne Luosujärvi
Rousu
  ti 29.9.2020 14:15 - 15:45 LAPIN AMK K71S18S1
K71S18S2
Nuorisososiaalityö   Sanna Viinonen
Lääperi
  ti 29.9.2020 14:30 - 16:00 LAPIN AMK R51M20S
Algebra, geometria ja trigonometria   Minna Korhonen
Lääperi
  ti 29.9.2020 14:30 - 16:00 LAPIN AMK R51M17S
RA51M17S
Kiintopistemittaukset   Teuvo Heimonen
Lääperi
  ti 29.9.2020 14:30 - 16:00 LAPIN AMK RA81M19K
Proffs inom turism   Minna Väyrynen
Lääperi
  ti 29.9.2020 15:00 - 17:00 LAPIN AMK RA72H20S
Ammatillinen osaamisperusta hoitotyössä    Sari Petäjä
Lääperi
  ti 29.9.2020 15:00 - 17:00 LAPIN AMK R72Y19S
R789Y19S
Opinnäytetyö 799YOPOJ-19004 I Opinnäytetyö  Outi Mattila
Riikka Partanen
Lääperi
  ti 29.9.2020 16:00 - 17:30 LAPIN AMK RA72H20K
AC/Webinaari: Kliininen osaaminen sisätautien ja kirurgisen potilaan hoitotyössä   Reeta Schroderus
Kesken
  ti 29.9.2020 16:00 - 18:00 LAPIN AMK TA31L20S
Opetus/TA31L20S  Pirjo Könni
Lääperi
  ti 29.9.2020 16:15 - 17:45 LAPIN AMK R72H18S
Opinnäytetyön suunnittelu   Paula Korteniemi
Lääperi
  ti 29.9.2020 16:15 - 18:30 LAPIN AMK ONLINE
Venäjä, peruskurssi 1   Arja Muotka-Awaitey
Lääperi
  ti 29.9.2020 17:00 - 18:30 LAPIN AMK K53S17S
KA53S17S
Yrittäminen ja yrittäjyys sähköalalla projekti   Seppo Penttinen
Lääperi
  ti 29.9.2020 17:00 - 19:30 LAPIN AMK KAIVOS20
R51R17S
Avolouhinta ja murskaus   Juha Vesa
Lääperi
  ti 29.9.2020 17:00 - 19:30 LAPIN AMK RA51M18S
Svenska för lantmäteriingenjörer   Päivi Saari
Lääperi
  ti 29.9.2020 17:00 - 19:30 LAPIN AMK KA54T17S
Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen   Juhani Angelva
Lääperi
  ti 29.9.2020 17:00 - 20:15 LAPIN AMK KA53S18S
(au) Automaatiojärjestelmä 1   Markus Palokangas
Lääperi
  ti 29.9.2020 17:00 - 20:15 LAPIN AMK KA53S18S
(sv) Sähkönjakelutekniikka   Jaakko Etto
Lääperi
  ti 29.9.2020 17:00 - 20:15 LAPIN AMK KA52K17S
Esimiestaidot ja johtaminen   Mari-Selina Kantanen
Mari-Selina Kantanen
Kesken
  ti 29.9.2020 17:00 - 20:15 LAPIN AMK KA52K19S
Insinöörin matematiikka   Laila Kaikkonen
Lääperi
  ti 29.9.2020 17:00 - 20:15 LAPIN AMK KA52K20Sr1
KA52K20Sr2
Näkökulmia insinöörin työhön   Päivi Honka
Lääperi
  ti 29.9.2020 17:00 - 20:45 LAPIN AMK TA42T20K
Digitaalisen liiketoiminnan perusteet   Ani Ruusila
Lääperi
  ti 29.9.2020 17:00 - 20:45 LAPIN AMK TA42T20S
IT infrastruktuurin perusteet   AMK Tietojenkäsittely 1
Marko Leinonen
Lääperi
  ti 29.9.2020 17:00 - 21:00 LAPIN AMK R31YH19S
R31YH20S
R59YH19S
R59YH20S
R64YH19S
R72YH19S
R81YH19S
Uusiopalveluiden muotoilu   Maarit Tihinen
Simo Rontti
Lääperi
  ti 29.9.2020 17:15 - 18:45 LAPIN AMK RA51M20S
Mittauskojeet ja -menetelmät   Janne Matilainen
Lääperi
  ti 29.9.2020 17:15 - 18:45 LAPIN AMK KA54T19S
RA54T20S
Pilvipalvelut   Erkki Mattila
Lääperi
  ti 29.9.2020 17:15 - 19:45 LAPIN AMK RA51R19S
Englannin aktivointi   Ritva Lampela
Lääperi
  ti 29.9.2020 17:15 - 20:30 LAPIN AMK RA51R20S
Algebra, geometria ja trigonometria   Minna Korhonen
Lääperi
  ti 29.9.2020 17:15 - 20:30 LAPIN AMK R51M17S
RA51M17S
Edistynyt paikkatieto-osaaminen   Juha Petäjäjärvi
Mikko Pajula
Lääperi
  ti 29.9.2020 17:15 - 20:30 LAPIN AMK RA51R18S
Rakennusalan asiantuntijaviestintä ja työlainsäädäntö   Virpi Peitso
Lääperi
  ti 29.9.2020 17:15 - 20:30 LAPIN AMK RA51M19S
Rakennusmittaus   Timo Karppinen
Lääperi
  ti 29.9.2020 18:15 - 19:45 LAPIN AMK TA31L20S
Työvälineosaaminen   Pirjo Könni
Lääperi
  ti 29.9.2020 19:00 - 20:30 LAPIN AMK KA54T19S
RA54T20S
Pilvipalvelut   Erkki Mattila
Lääperi