PÄIVYSTÄJÄT / ON-CALL SUPPORT PERSON

Nijbakker Paul+358 40 746 0302


Tuki / Support: eOppimispalvelut@luc.fi


HÄIRIÖTIEDOTTEET

Online-opinnot

AIKA JÄRJESTÄJÄ RYHMÄ JAKSO OPETTAJA TUKI
ti 21.9.2021 08.00 - 09.30 LAPIN AMK KA72H21S-Kemi-Terveys
Ammatillinen osaamisperusta hoitotyössä   Kaisa Tarkiainen
Kesken
ti 21.9.2021 08.00 - 09.30 LAPIN AMK KA72H21S-Kemi-Terveys
Ammatillinen osaamisperusta hoitotyössä   Kaisa Tarkiainen
Anttila
ti 21.9.2021 08.00 - 11.00 LAPIN AMK R54D21S-ROI-Tekniikka
Finnish 1   Riikka Partanen
Kesken
ti 21.9.2021 08.00 - 11.15 LAPIN AMK K72H18S-Kemi-Terveys
Näyttöön perustuva hoitotyö ja erityiskysymykset hoitotyön eri osa-alueille   null
Kesken
ti 21.9.2021 08.00 - 11.15 LAPIN AMK K72H18S-Kemi-Terveys
Näyttöön perustuva hoitotyö ja erityiskysymykset hoitotyön eri osa-alueille   null
Anttila
ti 21.9.2021 08.00 - 11.15 LAPIN AMK KA72H21K-Kemi-Terveys
Turvallisen ja terveyttä edistävän hoitotyön taidot ja toiminnot   Aija Lämsä
Kesken
ti 21.9.2021 08.00 - 11.15 LAPIN AMK KA72H21K-Kemi-Terveys
Turvallisen ja terveyttä edistävän hoitotyön taidot ja toiminnot   Aija Lämsä
Anttila
ti 21.9.2021 08.00 - 11.45 LAPIN AMK KA71S20K1-Kemi-Sosiaali
KA71S20K2
/Muuttuvat sosiaaliset ongelmat   Seija Järvi
Kesken
ti 21.9.2021 08.00 - 11.45 LAPIN AMK KA71S20K1-Kemi-Sosiaali
KA71S20K2
/Muuttuvat sosiaaliset ongelmat   Seija Järvi
Anttila
ti 21.9.2021 08.00 - 11.45 LAPIN AMK KA71S20K1-Kemi-Sosiaali
KA71S20K2
/Varhaiskasvatus ja lapsen kehityksen ja oppimisen tuki   Kirsi Poikajärvi
Anttila
ti 21.9.2021 08.00 - 11.45 LAPIN AMK KA71S20K1-Kemi-Sosiaali
KA71S20K2
/Varhaiskasvatus ja lapsen kehityksen ja oppimisen tuki   Kirsi Poikajärvi
Kesken
ti 21.9.2021 08.00 - 12.00 LAPIN AMK SSOSaine-SSOS
Sosiaalityön käytäntö II   Liisa Hokkanen
Liisa Hokkanen
Kesken
ti 21.9.2021 08.00 - 12.00 LAPIN AMK SSOSaine-SSOS
Sosiaalityön käytäntö II   Liisa Hokkanen
Kesken
ti 21.9.2021 08.00 - 12.00 LAY HAJO 1205, 2021-2022
Tieto ja digitaalisuus johtamisessa ja hallinnossa 5 op  Ville Kivivirta
Marjo Suhonen
Anttila
ti 21.9.2021 08.15 - 09.45 LAPIN AMK R81D20S
Northern Business Environment   Aulikki Laitinen-Tolonen
Heidi Minkkinen
Kesken
ti 21.9.2021 08.15 - 09.45 LAPIN AMK R81D20S
Northern Business Environment   Aulikki Laitinen-Tolonen
Heidi Minkkinen
Anttila
ti 21.9.2021 08.15 - 09.45 LAPIN AMK RA81M21S-ROI-Matkailu
Orientoivat opinnot   Milla Hirvaskari
Anttila
ti 21.9.2021 08.15 - 09.45 LAPIN AMK RA81M21S-ROI-Matkailu
Orientoivat opinnot   Milla Hirvaskari
Kesken
ti 21.9.2021 08.15 - 09.45 LAPIN AMK R61M20S-ROI-Maaseutu
Poro-, kotieläin-, kasvi-, ja metsätuotannon suunnittelu tilatasolla   Kari Pasanen
Anttila
ti 21.9.2021 08.15 - 09.45 LAPIN AMK R61M20S-ROI-Maaseutu
Poro-, kotieläin-, kasvi-, ja metsätuotannon suunnittelu tilatasolla   Kari Pasanen
Kesken
ti 21.9.2021 08.15 - 10.00 LAPIN AMK R61M18S
R61M19S-ROI-Maaseutu
Pohjoisen luonnonkäytön erityispiirteet ja rajayhteistyö   Kirsi Jokela
Kirsi Muuttoranta
Kesken
ti 21.9.2021 08.15 - 10.00 LAPIN AMK R61M18S
R61M19S-ROI-Maaseutu
Pohjoisen luonnonkäytön erityispiirteet ja rajayhteistyö   Kirsi Jokela
Kirsi Muuttoranta
Anttila
ti 21.9.2021 08.15 - 11.30 LAPIN AMK R31L20SB-ROI-Liiketalous
/ Kirjanpito ja tilinpäätös   Antti Ovaskainen
Kesken
ti 21.9.2021 08.15 - 11.30 LAPIN AMK R31L20SB-ROI-Liiketalous
/ Kirjanpito ja tilinpäätös   Antti Ovaskainen
Anttila
ti 21.9.2021 08.15 - 11.45 LAPIN AMK RA72H21KT
English   Taina Liu
Kesken
ti 21.9.2021 08.15 - 11.45 LAPIN AMK RA72H21KT
English   Taina Liu
Anttila
ti 21.9.2021 08.15 - 11.45 LAPIN AMK RA81M20S-ROI-Matkailu
RA81M21K
Kielen käyttö   Minna Väyrynen
Anttila
ti 21.9.2021 08.15 - 11.45 LAPIN AMK RA81M20S-ROI-Matkailu
RA81M21K
Kielen käyttö   Minna Väyrynen
Kesken
ti 21.9.2021 08.15 - 11.45 LAPIN AMK INN72H19
R72H18S
Näyttöön perustuva hoitotyö ja erityiskysymykset hoitotyön eri osa-alueilla    Leena Välimaa
Anttila
ti 21.9.2021 08.15 - 11.45 LAPIN AMK INN72H19
R72H18S
Näyttöön perustuva hoitotyö ja erityiskysymykset hoitotyön eri osa-alueilla&nbsp   Leena Välimaa
Kesken
ti 21.9.2021 08.15 - 11.45 LAPIN AMK R51R19S
RA51R19S-ROI-Tekniikka
Rakenteiden mekaniikka   Ville Airas
Anttila
ti 21.9.2021 08.15 - 11.45 LAPIN AMK R51R19S
RA51R19S-ROI-Tekniikka
Rakenteiden mekaniikka   Ville Airas
Kesken
ti 21.9.2021 08.30 - 11.30 LAPIN AMK R54D21S-ROI-Tekniikka
English for ICT Engineering   Minna Hietaniemi
Anttila
ti 21.9.2021 08.30 - 11.30 LAPIN AMK R54D21S-ROI-Tekniikka
English for ICT Engineering   Minna Hietaniemi
Kesken
ti 21.9.2021 08.30 - 11.30 LAPIN AMK R54D21S-ROI-Tekniikka
Finnish 1   Riikka Partanen
Anttila
ti 21.9.2021 09.00 - 10.30 LAPIN AMK RA72H20S
Kliininen osaaminen sisätautien ja kirurgisen potilaan hoitotyössä   Anna-Leena Nousiainen
Anttila
ti 21.9.2021 09.00 - 10.30 LAPIN AMK RA72H20S
Kliininen osaaminen sisätautien ja kirurgisen potilaan hoitotyössä   Anna-Leena Nousiainen
Kesken
ti 21.9.2021 09.00 - 10.30 LAPIN AMK R31L20SA-ROI-Liiketalous
Oman asiantuntijabrändin kehittäminen   Riia Valvimo
Anttila
ti 21.9.2021 09.00 - 10.30 LAPIN AMK R31L20SA-ROI-Liiketalous
Oman asiantuntijabrändin kehittäminen   Riia Valvimo
Kesken
ti 21.9.2021 09.00 - 11.30 LAPIN AMK T26K20S-Tornio-kuvataide
3D-mallinnus   Jari Penttinen
Anttila
ti 21.9.2021 09.00 - 11.30 LAPIN AMK T26K20S-Tornio-kuvataide
3D-mallinnus   Jari Penttinen
Kesken
ti 21.9.2021 09.00 - 11.30 LAPIN AMK T31L20S-Tornio-liiketalous
Asiakaskokemus, ostaminen ja brändi myynnin perustana   Anna-Maija Tapojärvi
Kesken
ti 21.9.2021 09.00 - 11.30 LAPIN AMK T31L20S-Tornio-liiketalous
Asiakaskokemus, ostaminen ja brändi myynnin perustana   Anna-Maija Tapojärvi
Anttila
ti 21.9.2021 09.00 - 11.30 LAPIN AMK R31L20SA-ROI-Liiketalous
Digitaalinen markkinointi   Tuija Kuisma
Kesken
ti 21.9.2021 09.00 - 11.30 LAPIN AMK R31L20SA-ROI-Liiketalous
Digitaalinen markkinointi   Tuija Kuisma
Anttila
ti 21.9.2021 09.00 - 11.30 LAPIN AMK T26K19S-Tornio-kuvataide
T26K19S-Tornio-kuvataide
Kokeelliset digitaaliset kuvaratkaisut   Anitra Arkko-Saukkonen
Anitra Arkko-Saukkonen
Anttila
ti 21.9.2021 09.00 - 11.30 LAPIN AMK T26K19S-Tornio-kuvataide
T26K19S-Tornio-kuvataide
Kokeelliset digitaaliset kuvaratkaisut   Anitra Arkko-Saukkonen
Anitra Arkko-Saukkonen
Kesken
ti 21.9.2021 09.00 - 11.30 LAPIN AMK T42T20S-Tornio-tietojenkäsittely
Pelillistäminen   Yrjö Koskenniemi
Kesken
ti 21.9.2021 09.00 - 11.30 LAPIN AMK T42T20S-Tornio-tietojenkäsittely
Pelillistäminen   Yrjö Koskenniemi
Anttila
ti 21.9.2021 09.00 - 12.00 LAPIN AMK ONLINE-SOPT
SOPTperus
Johdatus sosiologiaan   Janne Autto
Kesken
ti 21.9.2021 09.00 - 12.00 LAY JOHDATUS SOSIOLOGIAAN SYKSY 2021
Johdatus sosiologiaan  Janne Autto
Anttila
ti 21.9.2021 09.00 - 12.00 LAPIN AMK ONLINE-SOPT
SOPTperus
Johdatus sosiologiaan   Janne Autto
Anttila
ti 21.9.2021 09.00 - 12.00 LAY AIKUISKASVATUS JA MEDIAKASVATUS
KKAS1117 Aikuiskasvatus ja mediakasvatus, syksy 2021  Heli Ruokamo
Kirsti Lempiäinen
Anttila
ti 21.9.2021 09.00 - 12.00 LAY TILINPÄÄTÖS OIKEUSTIETEISSÄ, SYKSY 2021
Tilinpäätös oikeustieteissä  Jyrki Paukku
Anttila
ti 21.9.2021 09.15 - 10.45 LAPIN AMK R81M19S-ROI-Matkailu
Ohjaus/ Matkailuliiketoiminnan johtaminen ja ennakoiva kehittäminen   Marja Lempiäinen
Milla Hirvaskari
Anttila
ti 21.9.2021 09.15 - 10.45 LAPIN AMK R81M19S-ROI-Matkailu
Ohjaus/ Matkailuliiketoiminnan johtaminen ja ennakoiva kehittäminen   Marja Lempiäinen
Milla Hirvaskari
Kesken
ti 21.9.2021 09.15 - 11.30 LAY TUTA0202, SYKSY 2021
Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet  Marianne Silén
Anttila
ti 21.9.2021 09.15 - 12.00 LAY SSOS1217
Sosiaalityön käytäntö II  Liisa Hokkanen
Mari Louste
Tarja Orjasniemi
Anttila
ti 21.9.2021 09.45 - 10.15 LAPIN AMK KA72H21S-Kemi-Terveys
ROTKO-info  null
Anttila
ti 21.9.2021 09.45 - 10.15 LAPIN AMK KA72H21S-Kemi-Terveys
ROTKO-info  null
Kesken
ti 21.9.2021 10.00 - 11.45 LAPIN AMK R61M18S
R61M19S-ROI-Maaseutu
Pohjoisen luonnonkäytön erityispiirteet ja rajayhteistyö   Kirsi Jokela
Kirsi Muuttoranta
Kesken
ti 21.9.2021 10.00 - 11.45 LAPIN AMK R61M18S
R61M19S-ROI-Maaseutu
Pohjoisen luonnonkäytön erityispiirteet ja rajayhteistyö   Kirsi Jokela
Kirsi Muuttoranta
Anttila
ti 21.9.2021 10.00 - 14.00 LAY HAJO1100 HALLINTOTIETEIDEN JA JOHTAMISEN PERUSOPINNOT 25 OP
HAJO1101 Johdatus hallinto- ja johtamistieteisiin 5 op  Timo Aarrevaara
Kesken
ti 21.9.2021 10.15 - 11.45 LAPIN AMK R51M20S-ROI-Tekniikka
R51R20S
R54T20S
Differentiaaliyhtälöt (laaja)   Jyri Kivinen
Kesken
ti 21.9.2021 10.15 - 11.45 LAPIN AMK R51M20S-ROI-Tekniikka
R51R20S
R54T20S
Differentiaaliyhtälöt (laaja)   Jyri Kivinen
Anttila
ti 21.9.2021 10.15 - 11.45 LAPIN AMK R51R21S-ROI-Tekniikka
Geotekniikka   Pekka Uutela
Anttila
ti 21.9.2021 10.15 - 11.45 LAPIN AMK R51R21S-ROI-Tekniikka
Geotekniikka   Pekka Uutela
Kesken
ti 21.9.2021 10.15 - 11.45 LAPIN AMK RA81M21S-ROI-Matkailu
Orientoivat opinnot   Milla Hirvaskari
Anttila
ti 21.9.2021 10.15 - 11.45 LAPIN AMK RA81M21S-ROI-Matkailu
Orientoivat opinnot   Milla Hirvaskari
Kesken
ti 21.9.2021 11.30 - 13.30 LAPIN AMK RA72H20S
Kliininen osaaminen sisätautien ja kirurgisen potilaan hoitotyössä   Anna-Leena Nousiainen
Anne Immonen
Kesken
ti 21.9.2021 11.30 - 13.30 LAPIN AMK RA72H20S
Kliininen osaaminen sisätautien ja kirurgisen potilaan hoitotyössä   Anna-Leena Nousiainen
Anne Immonen
Kesken
ti 21.9.2021 11.45 - 13.15 LAPIN AMK K72H18S-Kemi-Terveys
Näyttöön perustuva hoitotyö ja erityiskysymykset hoitotyön eri osa-alueille   null
Kesken
ti 21.9.2021 11.45 - 13.15 LAPIN AMK K72H18S-Kemi-Terveys
Näyttöön perustuva hoitotyö ja erityiskysymykset hoitotyön eri osa-alueille   null
Kesken
ti 21.9.2021 11.45 - 15.00 LAPIN AMK KA72H20K-Kemi-Terveys
Päivystys- ja vastaanottohoitotyö   Eija Kehus
Mira Oinas-Mäenalanen
Kesken
ti 21.9.2021 11.45 - 15.00 LAPIN AMK KA72H20K-Kemi-Terveys
Päivystys- ja vastaanottohoitotyö   Eija Kehus
Mira Oinas-Mäenalanen
Kesken
ti 21.9.2021 11.45 - 15.00 LAPIN AMK KA72H21K-Kemi-Terveys
Turvallisen ja terveyttä edistävän hoitotyön taidot ja toiminnot   Hanne Luosujärvi
Kesken
ti 21.9.2021 11.45 - 15.00 LAPIN AMK KA72H21K-Kemi-Terveys
Turvallisen ja terveyttä edistävän hoitotyön taidot ja toiminnot   Hanne Luosujärvi
Kesken
ti 21.9.2021 12.00 - 16.00 LAPIN AMK KA71S17S
KA71S18K1
KA71S18K2
KA71S19K1
KA71S19K2
KA71S20K1
KA71S20K2
KA71S21K-Kemi-Sosiaali
KA71S21S_1
KA71S21S_2
Liikutailtapäivä  null
Kesken
ti 21.9.2021 12.15 - 15.15 LAPIN AMK T42D19S-Tornio-tietojenkäsittely
Data infrastructure   Pekka Reijonen
Kesken
ti 21.9.2021 12.30 - 14.00 LAPIN AMK R54D21S-ROI-Tekniikka
Algebra, Geometry and Trigonometry   Jyri Kivinen
Kesken
ti 21.9.2021 12.30 - 14.00 LAPIN AMK RA81M21S-ROI-Matkailu
Orientoivat opinnot   Tuija Kuisma
Kesken
ti 21.9.2021 12.30 - 15.45 LAPIN AMK KA71S20K1-Kemi-Sosiaali
KA71S20K2
/EA 1 ja lääkehoito sosiaalialalle   Aija Lämsä
Kesken
ti 21.9.2021 12.30 - 15.45 LAPIN AMK KA71S20K1-Kemi-Sosiaali
KA71S20K2
/Lastensuojelutyön lähtökohdat ja prosessit   Kaisu Vinkki
Kesken
ti 21.9.2021 14.30 - 16.00 LAPIN AMK RA81M21S-ROI-Matkailu
Orientoivat opinnot   Tuija Kuisma
Kesken
ti 21.9.2021 14.30 - 16.00 LAPIN AMK RA72H21S
RA72T21S
Svenska för hälso- och sjukvården   Pia Rajaniemi
Kesken
ti 21.9.2021 15.30 - 17.30 LAY XITA0001
Italian 1  Laura Senni
Nijbakker
ti 21.9.2021 16.00 - 19.00 LAPIN AMK YMATperus-YTK
Advanced Course in Chinese Philosophy and Politics   Matti Nojonen
Nijbakker
ti 21.9.2021 16.00 - 19.00 LAPIN AMK YMATperus-YTK
Advanced Course in Chinese Philosophy and Politics   Matti Nojonen
Matti Nojonen
Kesken
ti 21.9.2021 16.00 - 19.00 LAY MUU RYHMÄ
Johdatus erityispedagogiikkaan  Tanja Äärelä
Nijbakker
ti 21.9.2021 16.00 - 19.00 LAY JOHT1210
Johtajuuden kehittäminen, 5 op  Pikka-Maaria Laine
Nijbakker
ti 21.9.2021 16.30 - 19.30 LAPIN AMK R31YH21S
Opinnäytetyön suunnitteluvaihe   Maarit Tihinen
Sari Mattinen
Tuulikki Keskitalo
Nijbakker
ti 21.9.2021 16.30 - 19.30 LAPIN AMK R31YH21S
Opinnäytetyön suunnitteluvaihe   Maarit Tihinen
Sari Mattinen
Tuulikki Keskitalo
Kesken
ti 21.9.2021 17.00 - 18.30 LAPIN AMK KA52K18S-Kemi-Tekniikka
Tulevaisuuden tekniikka   Petri Kesälahti
Nijbakker
ti 21.9.2021 17.00 - 18.30 LAPIN AMK KA52K18S-Kemi-Tekniikka
Tulevaisuuden tekniikka   Petri Kesälahti
Kesken
ti 21.9.2021 17.00 - 19.00 LAPIN AMK TA42T20K
English and Communication   Teresa Chen
Nijbakker
ti 21.9.2021 17.00 - 19.00 LAPIN AMK TA42T20K
English and Communication   Teresa Chen
Kesken
ti 21.9.2021 17.00 - 19.00 LAPIN AMK TA42T20S
Tietokantojen perusteet   Juha Orre
Kesken
ti 21.9.2021 17.00 - 19.00 LAPIN AMK TA42T20S
Tietokantojen perusteet   Juha Orre
Nijbakker
ti 21.9.2021 17.00 - 19.30 LAPIN AMK KA54T18S-Kemi-Tekniikka
Johtaminen ja esimiestyö   Juhani Angelva
Kesken
ti 21.9.2021 17.00 - 19.30 LAPIN AMK KA54T18S-Kemi-Tekniikka
Johtaminen ja esimiestyö   Juhani Angelva
Nijbakker
ti 21.9.2021 17.00 - 19.30 LAPIN AMK KA54T19S-Kemi-Tekniikka
Professional English for ICT Engineers   Ritva Lampela
Nijbakker
ti 21.9.2021 17.00 - 19.30 LAPIN AMK KA54T19S-Kemi-Tekniikka
Professional English for ICT Engineers   Ritva Lampela
Kesken
ti 21.9.2021 17.00 - 20.15 LAPIN AMK KM53SA21-Kemi-Tekniikka
Automaation tietotekniikka   Ari Afflekt
Kesken
ti 21.9.2021 17.00 - 20.15 LAPIN AMK KM53SA21-Kemi-Tekniikka
Automaation tietotekniikka   Ari Afflekt
Nijbakker
ti 21.9.2021 17.00 - 20.15 LAPIN AMK KA53S21Sr1
KA53S21Sr2
KA53S21Sr3-Kemi-Tekniikka
KA53S21Sr4
Automaatiotekniikan perusteet   Jukka Hietamäki
Kesken
ti 21.9.2021 17.00 - 20.15 LAPIN AMK KA53S21Sr1
KA53S21Sr2
KA53S21Sr3-Kemi-Tekniikka
KA53S21Sr4
Automaatiotekniikan perusteet   Jukka Hietamäki
Nijbakker
ti 21.9.2021 17.00 - 20.15 LAPIN AMK KA53S20Sr1-Kemi-Tekniikka
KA53S20Sr2
CAD projekti   Petri Niinimäki
Nijbakker
ti 21.9.2021 17.00 - 20.15 LAPIN AMK KA53S20Sr1-Kemi-Tekniikka
KA53S20Sr2
CAD projekti   Petri Niinimäki
Kesken
ti 21.9.2021 17.00 - 20.15 LAPIN AMK KA52K21Sr1
KA52K21Sr2
KA52K21Sr3-Kemi-Tekniikka
Matematiikan perusteet   Markku Saastamoinen
Kesken
ti 21.9.2021 17.00 - 20.15 LAPIN AMK KA52K21Sr1
KA52K21Sr2
KA52K21Sr3-Kemi-Tekniikka
Matematiikan perusteet   Markku Saastamoinen
Nijbakker
ti 21.9.2021 17.00 - 20.15 LAPIN AMK KA52K20S
KA52K20Sr1
KA52K20Sr2
KA52K20Sr3-Kemi-Tekniikka
Projekti: tuotekehitys   Päivi Honka
Sanna Jylhä
Nijbakker
ti 21.9.2021 17.00 - 20.15 LAPIN AMK KA52K20S
KA52K20Sr1
KA52K20Sr2
KA52K20Sr3-Kemi-Tekniikka
Projekti: tuotekehitys   Päivi Honka
Sanna Jylhä
Kesken
ti 21.9.2021 17.00 - 20.15 LAPIN AMK K53S18AU
K53S18SV
KA53S18AU
KA53S18S
KA53S18SV-Kemi-Tekniikka
Yrittäminen ja yrittäjyys sähköalalla projekti   Nelly Korteniemi
Nijbakker
ti 21.9.2021 17.00 - 20.15 LAPIN AMK K53S18AU
K53S18SV
KA53S18AU
KA53S18S
KA53S18SV-Kemi-Tekniikka
Yrittäminen ja yrittäjyys sähköalalla projekti   Nelly Korteniemi
Kesken
ti 21.9.2021 17.15 - 18.45 LAPIN AMK RA31L21K-ROI-Liiketalous
Talous- ja tilastomatematiikka   Sini Turpeenniemi
Kesken
ti 21.9.2021 17.15 - 18.45 LAPIN AMK RA31L21K-ROI-Liiketalous
Talous- ja tilastomatematiikka   Sini Turpeenniemi
Nijbakker
ti 21.9.2021 17.15 - 19.45 LAPIN AMK RA54T20S-ROI-Tekniikka
Olio-ohjelmointi   Erkki Mattila
Nijbakker
ti 21.9.2021 17.15 - 19.45 LAPIN AMK RA54T20S-ROI-Tekniikka
Olio-ohjelmointi   Erkki Mattila
Kesken
ti 21.9.2021 17.15 - 19.45 LAPIN AMK RA51R18S-ROI-Tekniikka
Sillanrakentaminen ja -korjaus   Ari Romakkaniemi
Nijbakker
ti 21.9.2021 17.15 - 19.45 LAPIN AMK RA51R18S-ROI-Tekniikka
Sillanrakentaminen ja -korjaus   Ari Romakkaniemi
Kesken
ti 21.9.2021 17.15 - 19.45 LAPIN AMK RA51M19S-ROI-Tekniikka
Svenska för lantmäteriingenjörer   Minna Hietaniemi
Kesken
ti 21.9.2021 17.15 - 19.45 LAPIN AMK RA51M19S-ROI-Tekniikka
Svenska för lantmäteriingenjörer   Minna Hietaniemi
Nijbakker
ti 21.9.2021 17.15 - 20.30 LAPIN AMK RA51R21S-ROI-Tekniikka
Fysiikan perusteet   Jouko Teeriaho
Kesken
ti 21.9.2021 17.15 - 20.30 LAPIN AMK RA51R21S-ROI-Tekniikka
Fysiikan perusteet   Jouko Teeriaho
Nijbakker
ti 21.9.2021 17.15 - 20.30 LAPIN AMK RA51M21S-ROI-Tekniikka
Mittauskojeet ja -menetelmät   Teuvo Heimonen
Kesken
ti 21.9.2021 17.15 - 20.30 LAPIN AMK RA51M21S-ROI-Tekniikka
Mittauskojeet ja -menetelmät   Teuvo Heimonen
Nijbakker
ti 21.9.2021 17.15 - 20.30 LAPIN AMK R51M18S
RA51M18S-ROI-Tekniikka
Moderni mittaus- ja kartoitustekniikka   Timo Karppinen
Kesken
ti 21.9.2021 17.15 - 20.30 LAPIN AMK R51M18S
RA51M18S-ROI-Tekniikka
Moderni mittaus- ja kartoitustekniikka   Timo Karppinen
Nijbakker
ti 21.9.2021 17.15 - 20.30 LAPIN AMK RA54T21S-ROI-Tekniikka
Tiedonhankinta/ Johdatus tieto- ja viestintätekniikan opintoihin   Kati Vuontisjärvi
Kesken
ti 21.9.2021 17.15 - 20.30 LAPIN AMK RA54T21S-ROI-Tekniikka
Tiedonhankinta/ Johdatus tieto- ja viestintätekniikan opintoihin   Kati Vuontisjärvi
Nijbakker
ti 21.9.2021 17.15 - 20.30 LAPIN AMK RA51M20S-ROI-Tekniikka
Tilastot ja todennäköisyys   Minna Korhonen
Kesken
ti 21.9.2021 17.15 - 20.30 LAPIN AMK RA51M20S-ROI-Tekniikka
Tilastot ja todennäköisyys   Minna Korhonen
Nijbakker
ti 21.9.2021 18.45 - 20.15 LAPIN AMK KA52K18S-Kemi-Tekniikka
Menetelmäopinnot   Annamari Pudas
Nijbakker
ti 21.9.2021 18.45 - 20.15 LAPIN AMK KA52K18S-Kemi-Tekniikka
Menetelmäopinnot   Annamari Pudas
Kesken
ti 21.9.2021 19.00 - 20.30 LAPIN AMK RA31L21K-ROI-Liiketalous
Työyhteisöosaaminen   Tia Lämsä
Kesken
ti 21.9.2021 19.00 - 20.30 LAPIN AMK RA31L21K-ROI-Liiketalous
Työyhteisöosaaminen   Tia Lämsä
Nijbakker
ti 21.9.2021 19.15 - 20.45 LAPIN AMK TA42T20S
Svenska och kommunikation   Raija Lummi
Kesken
ti 21.9.2021 19.15 - 20.45 LAPIN AMK TA42T20S
Svenska och kommunikation   Raija Lummi
Nijbakker

Ohjeet

Käyttäjätunnus ja salasanat - Lapin amk / Lapin yliopisto

Mikäli salasanasi on vanhentunut tai unohtunut


Valitse palvelun etusivulla oppilaitoksesi ja seuraa ohjeita. Palvelu on käytössä suomalaisilla verkkopankkitunnuksilla ja mobiilivarmenteella.


VAIHDA SALASANA

Jos salasanan vaihtaminen ei onnistu, ota yhteyttä LUC IT-palveluihin


LAPIN AMK ja REDU
LAPIN YLIOPISTO

Muiden järjestelmien tuki