PÄIVYSTÄJÄT / ON-CALL SUPPORT PERSON

Kenttä Matti+358 40 484 4463
Hyrkäs Stina+358 50 427 6401 (Varattuna / busy)


Tuki / Support: eOppimispalvelut@luc.fi


HÄIRIÖTIEDOTTEET

Online-opinnot

AIKA JÄRJESTÄJÄ RYHMÄ JAKSO OPETTAJA TUKI
ti 29.11.2022 08.00 - 11.45 LAPIN AMK KA71S21S_1-Kemi-Sosiaali
ZOOM / Mielenterveystyö   Leena Seppälä
Lääperi
ti 29.11.2022 09.00 - 11.30 LAPIN AMK SOPTaine
SOPTperus-KIKE-RUO
Ruotsin kirjallinen ja suullinen taito, YTK, ryhmät 1 - 3   Tiina Kiuru
Lääperi
ti 29.11.2022 09.00 - 11.30 LAPIN AMK T26K20S-Tornio-kuvataide
Zoom, Kokeellinen teos   Jari Penttinen
Lääperi
ti 29.11.2022 09.00 - 11.30 LAPIN AMK TA31L21K-Tornio-liiketalous
Zoom, Markkinoinnin automaatio   Mika Saloheimo
Lääperi
ti 29.11.2022 10.00 - 11.30 LAPIN AMK RA81M22S-ROI-Matkailu
Zoom, Projektinhallinta   Marlene Kohllechner-Autto
Lääperi
ti 29.11.2022 10.00 - 12.00 LAPIN AMK ONLINE-SSOS
SSOSaine
Lastensuojelun perusteet   Henna Pirskanen
Lääperi
ti 29.11.2022 12.00 - 16.00 LAY KAPS0100 KASVATUSPSYKOLOGIA 25 OP
KAPS0116 Oppiminen ja oppijan minäkehityksen tukeminen  Sanna Hyvärinen
Lääperi
ti 29.11.2022 12.00 - 16.00 LAY TJHA1441
TJHA1441 Hallinnon yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja ilmiölähtöinen kehittäminen 10 op  Paula Tulppo
Timo Aarrevaara
Lääperi
ti 29.11.2022 12.15 - 14.45 LAPIN AMK T26K20S-Tornio-kuvataide
Zoom, Kokeellinen teos   Jari Penttinen
Lääperi
ti 29.11.2022 12.30 - 15.00 LAPIN AMK RA51R22S
RA51RM22S-ROI-Tekniikka
Zoom, Infrarakentaminen R501RL151-3007, Infrarakentaminen   Janne Poikajärvi
Lääperi
ti 29.11.2022 12.30 - 15.45 LAPIN AMK KA71S21S_1-Kemi-Sosiaali
ZOOM / Monikulttuurinen työ   Leila Nisula
Lääperi
ti 29.11.2022 14.00 - 16.00 LAPIN AMK ONLINE-AikuiskasvatustiedeKM-Yhdenvertaisuus-AikuiskasvatustiedeKM-Yhdenvertaisuus
Aikuisten ja ikääntyvien digitaitojen ohjaaminen   Päivi Rasi-Heikkinen
Päivi Rasi-Heikkinen
Lääperi
ti 29.11.2022 16.00 - 19.00 LAPIN AMK ONLINE-OTK
Introduction to Legal Informatics   Juhana Riekkinen
Kenttä
ti 29.11.2022 16.00 - 19.45 LAPIN AMK T31L20S
TA31L20S-Tornio-liiketalous
Zoom, Innovaatiot ja yrittäjyys   AMK Tradenomikoulutus
liiketalous
Kenttä
ti 29.11.2022 16.00 - 19.45 LAPIN AMK T31L20S
TA31L20S-Tornio-liiketalous
Zoom, Innovaatiot ja yrittäjyys   AMK Tradenomikoulutus
liiketalous
Kenttä
ti 29.11.2022 16.00 - 19.45 LAPIN AMK TA31L22S-Tornio-liiketalous
Zoom, Liiketoimintaosaaminen   Katja Kankaanpää
Kenttä
ti 29.11.2022 16.15 - 17.15 LAPIN AMK R61M20S
R64M20S
RA64M20S-ROI-Metsä
Zoom, Tutkimustoiminta/ Opinnäytetyön menetelmäopinnot   Kirsi Muuttoranta
Kenttä
ti 29.11.2022 16.15 - 18.00 LAPIN AMK ONLINE-KIKE-VIE
Tieteellisen kirjoittamisen perusteet   Milla Södö
Kenttä
ti 29.11.2022 16.30 - 20.30 LAY EI TIEDOSSA
Avoin yliopisto, Johdon laskentatoimen perusteet  Mattias Häyry
Kenttä
ti 29.11.2022 17.00 - 19.30 LAPIN AMK KA52K19S-Kemi-Tekniikka
KA52K20S
KA52K20Sr1
KA52K20Sr2
KA52K20Sr3
R51R20S
RA51R20S
Zoom: Avolouhinta ja murskaus   Juha Vesa
Kenttä
ti 29.11.2022 17.00 - 20.00 LAPIN AMK KA52K19S-Kemi-Tekniikka
Zoom: Työharjoitteluseminaari  Mari-Selina Kantanen
Kenttä
ti 29.11.2022 17.00 - 20.15 LAPIN AMK KA53S21Sr1
KA53S21Sr2-Kemi-Tekniikka
KA53S21Sr3
Zoom: Differentiaali ja integraalilaskenta   Markku Saastamoinen
Kenttä
ti 29.11.2022 17.00 - 20.15 LAPIN AMK K52K22S
KA52K22Sr1
KA52K22Sr2-Kemi-Tekniikka
Zoom: Matematiikan perusteet   Jan Stenlund
Kenttä
ti 29.11.2022 17.00 - 20.15 LAPIN AMK KA53S20SV-Kemi-Tekniikka
Zoom: Sähkönjakelun suunnitteluprojekti   Veli-Matti Vikström
Kenttä
ti 29.11.2022 17.00 - 20.30 LAPIN AMK RA31L21K-ROI-Liiketalous
Zoom, Tilintarkastus ja sisäinen tarkastus   Sanna Saranki
Kenttä
ti 29.11.2022 17.00 - 20.45 LAPIN AMK TA42T20S-Tornio-tietojenkäsittely
Zoom, Digitaalisen strategian kehittämisprojekti   Juha Orre
Kenttä
ti 29.11.2022 17.15 - 19.15 LAPIN AMK RA54T22S-ROI-Tekniikka
Zoom, Johdatus ohjelmointiin   Tuomas Valtanen
Kenttä
ti 29.11.2022 17.15 - 19.45 LAPIN AMK RA54T20S-ROI-Tekniikka
Zoom, Projekti 3, IoT I suunnittelu   Tommi Kokko
Kenttä
ti 29.11.2022 17.15 - 19.45 LAPIN AMK RA51R21S-ROI-Tekniikka
Zoom, Rakennusalan yrittäjyys ja johtaminen   Juhani Angelva
Kenttä
ti 29.11.2022 17.15 - 19.45 LAPIN AMK R31L21S
R31L21S
RA31L22K-ROI-Liiketalous
RA31L22K-ROI-Liiketalous
RA75L21S
RA75L21S
Zoom: Ruotsin aktivointi   Pia Rajaniemi
Pia Rajaniemi
Kenttä
ti 29.11.2022 17.15 - 20.15 LAPIN AMK R51M19S
RA51M19S-ROI-Tekniikka
Zoom, Edistynyt paikkatieto-osaaminen   Juha Petäjäjärvi
Mikko Pajula
Kenttä
ti 29.11.2022 17.15 - 20.30 LAPIN AMK RA64M19S-ROI-Metsä
Zoom, Johtaminen ja työyhteisötaidot   Arto Ojutkangas
Kenttä
ti 29.11.2022 17.15 - 20.30 LAPIN AMK RA54T21S-ROI-Tekniikka
Zoom, Ketterä järjestelmäkehitys   Kimmo Hedemäki
Kenttä
ti 29.11.2022 17.15 - 20.30 LAPIN AMK RA64M22K-ROI-Metsä
Zoom, Metsäalan matematiikka   Juha Vehniäinen
Kenttä
ti 29.11.2022 17.15 - 20.30 LAPIN AMK RA64M20S-ROI-Metsä
RA64M21K
Zoom, Metsäekonomia R604ML99-3001 ja   Kari Pasanen
Kenttä
ti 29.11.2022 17.15 - 20.30 LAPIN AMK RA51M22S-ROI-Tekniikka
Zoom, Päätösseminaari/ Maanmittausalaan tutustuminen ja yhteisöviestintä   Janne Matilainen
Virpi Peitso
Kenttä
ti 29.11.2022 17.15 - 20.30 LAPIN AMK RA51M21S-ROI-Tekniikka
Zoom, Rakennusmittaus   Timo Karppinen
Kenttä
ti 29.11.2022 17.15 - 20.30 LAPIN AMK R51M20S-ROI-Tekniikka
RA51M20S
Zoom, Toimitustuotannon erityiskysymyksiä   Sami Porsanger
Kenttä

Käyttäjätunnus ja salasanat - Lapin amk / Lapin yliopisto

Mikäli salasanasi on vanhentunut tai unohtunut


Valitse palvelun etusivulla oppilaitoksesi ja seuraa ohjeita. Palvelu on käytössä suomalaisilla verkkopankkitunnuksilla ja mobiilivarmenteella.


VAIHDA SALASANA

Jos salasanan vaihtaminen ei onnistu, ota yhteyttä LUC IT-palveluihin


LAPIN AMK ja REDU
LAPIN YLIOPISTO

Muiden järjestelmien tuki