PÄIVYSTÄJÄT / ON-CALL SUPPORT PERSONTuki / Support: eOppimispalvelut@luc.fi


HÄIRIÖTIEDOTTEET

Online-opinnot

AIKA JÄRJESTÄJÄ RYHMÄ JAKSO OPETTAJA TUKI
to 29.9.2022 08.15 - 09.45 LAPIN AMK RA75F22S-ROI-Fysioterapia
Zoom, Työelämäharjoitteluinfo/ Liikkuva ja toimiva yksilö fysioterapeutin asiakkaana, harjoittelu   Mika Rahkola
Kenttä
to 29.9.2022 08.15 - 11.00 LAPIN AMK RA72H21S
RA72T21S-ROI-Terveys
Zoom: Kliininen osaaminen sisätautien ja kirurgisen potilaan hoitotyössä   Niina Määttä
Kenttä
to 29.9.2022 08.15 - 11.45 LAPIN AMK R72T19S-ROI-Terveys
Teams Lasta odottavan, lapsiperheen, kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajatyö   Noora Wilhelmsson
Kenttä
to 29.9.2022 08.15 - 11.45 LAPIN AMK RA72H22KT-ROI-Terveys
Turvallisen ja terveyttä edistävän hoitotyön taidot ja toiminnot   Johanna Rintala
Katja Saukkoriipi
Kenttä
to 29.9.2022 08.15 - 11.45 LAPIN AMK R81D19S
RA81M20S
RKV81D22-ROI-Matkailu
YMATaine
Zoom, Destination Management MAT301-3001, Developing Destination Experience  Teija Tekoniemi-Selkälä
Kenttä
to 29.9.2022 09.00 - 11.00 LAPIN AMK TA31L22K-Tornio-liiketalous
Zoom, Taloushallinnon perusteet   Katja Kankaanpää
Kenttä
to 29.9.2022 09.00 - 11.30 LAPIN AMK RA75F21SA-ROI-Fysioterapia
Zoom, Svenska för fysioterapeuter   Pia Rajaniemi
Kenttä
to 29.9.2022 09.00 - 12.00 LAPIN AMK ONLINE-SSOS
SSOSperus
Sosiaalityön käytäntö I: Toimijuuden tukemisen perusteet   Marjo Outila
Kenttä
to 29.9.2022 09.00 - 12.45 LAPIN AMK TA42T21K-Tornio-tietojenkäsittely
Zoom,The basics of game development   Ani Ruusila
Kenttä
to 29.9.2022 09.00 - 14.00 LAPIN AMK RA81M21S-ROI-Matkailu
YMATaine
Zoom, Työntekijäkokemuksen johtaminen   Heidi Kaihua
Heidi Kaihua
Minna Sipponen
Kesken
to 29.9.2022 09.15 - 11.45 LAPIN AMK ONLINE-KIKE-RUO
Ruotsin valmentava kurssi, ryhmä 2  Tiina Kiuru
Kenttä
to 29.9.2022 10.00 - 11.30 LAPIN AMK RA72H22S-ROI-Terveys
Zoom: Ammatillinen osaamisperusta hoitotyössä   Sirpa Torvinen
Kenttä
to 29.9.2022 11.00 - 11.30 LAPIN AMK TA31L22K-Tornio-liiketalous
ZoomPalkkahallinto ja työsuhdetieto   Katja Kankaanpää
Kenttä
to 29.9.2022 12.00 - 15.00 LAPIN AMK SOIKperus-YTK
SSOSperus
Johdatus oikeusjärjestykseen   Arto Kauppi
Arto Kauppi
Kesken
to 29.9.2022 12.00 - 16.00 LAPIN AMK HAJOsyv
ONLINE-HAJO
Hallintotieteen tutkielmaseminaari   Timo Aarrevaara
Timo Aarrevaara
Kesken
to 29.9.2022 12.00 - 16.00 LAY TJHA1428
TJHA1428 Hallintotieteen tutkielmaseminaari 10 op  Marjo Suhonen
Timo Aarrevaara
Kenttä
to 29.9.2022 12.00 - 18.00 LAPIN AMK SSOSaine-SSOS
Vuorovaikutus sosiaalityön käytännöissä   Vera Fiorentino
Lääperi
to 29.9.2022 12.00 - 18.00 LAPIN AMK SSOSaine-SSOS
Vuorovaikutus sosiaalityön käytännöissä   Vera Fiorentino
Lääperi
to 29.9.2022 12.15 - 15.00 LAY SOIK0001
Zoom, SOIK0001 Johdatus oikeusjärjestykseen 5 op  Arto Kauppi
Kenttä
to 29.9.2022 12.30 - 14.00 LAPIN AMK R54T20S-ROI-Tekniikka
Zoom, Svenska för IT-ingenjörer   Päivi Saari
Kenttä
to 29.9.2022 12.30 - 15.00 LAPIN AMK RA75F21SB-ROI-Fysioterapia
Zoom, Svenska för fysioterapeuter   Pia Rajaniemi
Kenttä
to 29.9.2022 12.30 - 15.00 LAPIN AMK RA72H22K-ROI-Terveys
Zoom: Turvallisen ja terveyttä edistävän hoitotyön taidot ja toiminnot   Johanna Rintala
Katja Saukkoriipi
Kenttä
to 29.9.2022 12.30 - 16.00 LAPIN AMK R51M20S-ROI-Tekniikka
RA51M20S
Zoom, Ohjelmointitekniikka   Teuvo Heimonen
Kenttä
to 29.9.2022 12.45 - 15.30 LAPIN AMK ONLINE-KIKE-RUO
Ruotsin valmentava kurssi, ryhmä 3  Tiina Kiuru
Kenttä
to 29.9.2022 13.00 - 14.00 LAPIN AMK ONLINE-KIKE
French 1   Stà©phanie Sieng
Kenttä
to 29.9.2022 13.00 - 15.00 LAY MUU RYHMÄ
TUKO1301 Introduction to Arctic research  Hanna-Kaisa Lempinen
Kenttä
to 29.9.2022 13.00 - 15.30 LAPIN AMK RA51R22S
RA51RM22S-ROI-Tekniikka
Zoom, Infrarakentaminen R501RL151-3007, Infrarakentaminen   Janne Poikajärvi
Kenttä
to 29.9.2022 13.30 - 15.45 LAPIN AMK K53S22S
KA53S22Sr1
KA53S22Sr2
KA53S22Sr3-Kemi-Tekniikka
Zoom: Sähköpiirien perusteet   Kari Kenttä
Kesken
to 29.9.2022 14.00 - 16.00 LAPIN AMK T26K21S-Tornio-kuvataide
Zoom, Kuvataiteilijan tulonmuodostus   Panu Pohjola
Kenttä
to 29.9.2022 15.00 - 16.00 LAPIN AMK RA72H22S-ROI-Terveys
Zoom: Ammatillinen osaamisperusta hoitotyössä   Tiina Siro
Kenttä
to 29.9.2022 15.00 - 18.00 LAY HAJO1201
JOHT1201 Johtajuuden kehittäminen  Pikka-Maaria Laine
Lääperi
to 29.9.2022 15.00 - 18.00 LAPIN AMK RA81M21S
RA81M22K-ROI-Matkailu
RA81M22S
Zoom, Ruotsin aktivointi   Päivi Saari
Lääperi
to 29.9.2022 15.30 - 19.15 LAPIN AMK ONLINE-KIKE-ENG
Australia: Society and Culture   Stefanie Lavan
Lääperi
to 29.9.2022 16.00 - 17.30 LAPIN AMK ONLINE-KIKE-RUO
Ruotsin valmentava kurssi, ryhmä 1  Johanna Lantto
Lääperi
to 29.9.2022 16.00 - 18.00 LAPIN AMK T31L20S
TA31L20S-Tornio-liiketalous
Zoom, Ennakointi ja tiedolla johtaminen   AMK Tradenomikoulutus
liiketalous
Lääperi
to 29.9.2022 16.00 - 19.45 LAPIN AMK TA31L22S-Tornio-liiketalous
Zoom, Ammatillinen viestintä   Minttu Merivirta
Lääperi
to 29.9.2022 17.00 - 18.30 LAPIN AMK KA53S19AU-Kemi-Tekniikka
KA53S19SV
Zoom: Menetelmäopinnot   Annamari Pudas
Lääperi
to 29.9.2022 17.00 - 20.15 LAPIN AMK KA53S20AU-Kemi-Tekniikka
Zoom: Automaatiojärjestelmä 1   Heikki Isometsä
Lääperi
to 29.9.2022 17.00 - 20.15 LAPIN AMK KA53S21Sr1
KA53S21Sr2-Kemi-Tekniikka
KA53S21Sr3
Zoom: Differentiaali ja integraalilaskenta   Markku Saastamoinen
Lääperi
to 29.9.2022 17.00 - 20.15 LAPIN AMK KA52K19S-Kemi-Tekniikka
Zoom: Esimiestaidot ja johtaminen   Mari-Selina Kantanen
Lääperi
to 29.9.2022 17.00 - 20.15 LAPIN AMK KA53S20SV-Kemi-Tekniikka
Zoom: Sähkönjakelutekniikka   Veli-Matti Vikström
Lääperi
to 29.9.2022 17.00 - 20.45 LAPIN AMK TA42T20S-Tornio-tietojenkäsittely
Zoom,Toiminnanohjausjärjestelmät   Pekka Reijonen
Lääperi
to 29.9.2022 17.00 - 21.00 LAPIN AMK R31YH22S
R31YJ22K-ROI-Liiketalous
Zoom, Digitalisoituneen palveluliiketoiminnan johtaminen   Marika Tuomela-Pyykkönen
Tanja Suomalainen
Kesken
to 29.9.2022 17.15 - 18.45 LAPIN AMK R64M20S
RA64M20S
RA64M21K-ROI-Metsä
Zoom, Pohjoisten alueiden mahdollisuudet ja Elinkeinojen yhteensovittaminen pohjoisessa  Ismo Sarajärvi
Lääperi
to 29.9.2022 17.15 - 18.45 LAPIN AMK RA61M22S-ROI-Maaseutu
Zoom, Projektiosaaminen   Petri Muje
Lääperi
to 29.9.2022 17.15 - 19.45 LAPIN AMK RA51R20S-ROI-Tekniikka
Zoom, Geotekniikka ja pohjarakennus   Ari Romakkaniemi
Lääperi
to 29.9.2022 17.15 - 19.45 LAPIN AMK RA51M21S-ROI-Tekniikka
Zoom, Maankäyttö ja maapolitiikka   Katja Palo
Lääperi
to 29.9.2022 17.15 - 19.45 LAPIN AMK RA51RM21S-ROI-Tekniikka
Zoom, Rakentamistalous   Ahti Toivanen
Juha Vesa
Lääperi
to 29.9.2022 17.15 - 20.30 LAPIN AMK RA64M22K-ROI-Metsä
Zoom, Metsänhoito   Kari Pasanen
Lääperi
to 29.9.2022 17.15 - 20.30 LAPIN AMK RA54T21S-ROI-Tekniikka
Zoom, Peliohjelmointi   Petri Hannula
Lääperi
to 29.9.2022 17.15 - 20.30 LAPIN AMK RA54T22S-ROI-Tekniikka
Zoom, Projektinhallinta ja viestintä   Tuija Haapasalmi
Lääperi
to 29.9.2022 17.15 - 20.30 LAPIN AMK RA51R21S-ROI-Tekniikka
Zoom, Rakennusalan matemaattiset menetelmät   Jouko Teeriaho
Lääperi
to 29.9.2022 17.15 - 20.30 LAPIN AMK RA54T20S-ROI-Tekniikka
Zoom, Reititinverkot CCNA 3   Kenneth Karlsson
Lääperi
to 29.9.2022 17.15 - 20.30 LAPIN AMK RA31L21K-ROI-Liiketalous
Zoom, Talousohjaus   Mirva Jakola
Lääperi
to 29.9.2022 17.15 - 20.30 LAPIN AMK R51R19S-ROI-Tekniikka
RA51R19S
Zoom,InfraBIM , Infran tietomallintamisen projekti R501RL64OJ-3003  Mikael Yritys
Lääperi
to 29.9.2022 18.15 - 19.45 LAPIN AMK T31L20S
TA31L20S-Tornio-liiketalous
Liiketoiminnan riskienhallinta   Irina Puisto
Lääperi

Käyttäjätunnus ja salasanat - Lapin amk / Lapin yliopisto

Mikäli salasanasi on vanhentunut tai unohtunut


Valitse palvelun etusivulla oppilaitoksesi ja seuraa ohjeita. Palvelu on käytössä suomalaisilla verkkopankkitunnuksilla ja mobiilivarmenteella.


VAIHDA SALASANA

Jos salasanan vaihtaminen ei onnistu, ota yhteyttä LUC IT-palveluihin


LAPIN AMK ja REDU
LAPIN YLIOPISTO

Muiden järjestelmien tuki