PÄIVYSTÄJÄT / ON-CALL SUPPORT PERSON

Rousu Sakari+358 50 461 2339 (Varattuna / busy)
Hyrkäs Stina+358 50 427 6401 (Varattuna / busy)
Nijbakker Paul+358 40 746 0302
Lääperi Janne+358 40 590 1930
Anttila Kristiina+358 44 478 0263


Tuki / Support: eOppimispalvelut@luc.fi


HÄIRIÖTIEDOTTEET

Online-opinnot

AIKA JÄRJESTÄJÄ RYHMÄ JAKSO OPETTAJA TUKI
ma 19.4.2021 08.00 - 09.30 LAPIN AMK KA72H20K
Kliininen osaaminen sisätautien ja kirurgisen potilaan hoitotyössä   Anja Mikkola
Sinikka Johansson
Lääperi
ma 19.4.2021 08.00 - 11.45 LAPIN AMK KA71S19K1
Dokumentointi sosiaalialan työssä   Teija Kynkäänniemi
Lääperi
ma 19.4.2021 08.00 - 11.45 LAPIN AMK K71S19S1
K71S19S2
Osallisuuden ja itsemääräämisoikeuden tukeminen   Sari Halttunen
Lääperi
ma 19.4.2021 08.00 - 11.45 LAPIN AMK KA71S19K2
Svenska för socionomer   Päivi Hietala
Lääperi
ma 19.4.2021 08.00 - 17.00 LAPIN AMK K71S20S1
K71S20S2
Asiakastyöosaaminen   null
Lääperi
ma 19.4.2021 08.15 - 11.45 LAPIN AMK RAO72T21K
Lasta odottavan, lapsiperheen, kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajatyö   Tarja Pykäläinen
Lääperi
ma 19.4.2021 09.00 - 11.30 LAPIN AMK T31L19S
Asiakassuhteiden rakentaminen   Anna-Maija Tapojärvi
Lääperi
ma 19.4.2021 09.00 - 11.30 LAPIN AMK T42T20S
Backend-ohjelmointi   Yrjö Koskenniemi
Lääperi
ma 19.4.2021 09.00 - 11.30 LAPIN AMK T31L20S
English for Business   Teresa Chen
Lääperi
ma 19.4.2021 09.00 - 11.30 LAPIN AMK T26K19S
Mediataiteen toteutus   Eija Rajalin
Lääperi
ma 19.4.2021 09.00 - 11.30 LAPIN AMK T42T19S
Peliohjelmoinnin perusteet   Ani Ruusila
Lääperi
ma 19.4.2021 09.00 - 11.45 LAPIN AMK RA81M19K
RA81M20K
RA81M20S
RA81M21K
AC-lecture: German Language in Services   Sisko Häikiö
Lääperi
ma 19.4.2021 09.00 - 11.45 LAPIN AMK R81D19S
R81M19S
RKV81D21
Customer Experience Management in Tourism R81ML33OJ-18003 I Marketing and eCommerce in Tourism   Elisa Maljamäki
Lääperi
ma 19.4.2021 09.45 - 11.15 LAPIN AMK KA72H20K
Kliininen osaaminen sisätautien ja kirurgisen potilaan hoitotyössä   Heidi Korhonen
Lääperi
ma 19.4.2021 09.45 - 11.15 LAPIN AMK K52K18S
Svenska för maskiningenjör   Martta Ruottu
Lääperi
ma 19.4.2021 10.00 - 11.30 LAPIN AMK R31L19SB
Talouden viestintä johtamisen tukena   Minna Kangasvieri
Kesken
ma 19.4.2021 10.00 - 15.30 REDU EI TIEDOSSA
Tavarakuljetusten säännöstö  Ei Tiedossa
Lääperi
ma 19.4.2021 10.15 - 11.45 LAPIN AMK R51M20S
Maanmittaustekniikan fysiikka   Jouko Teeriaho
Lääperi
ma 19.4.2021 11.45 - 13.15 LAPIN AMK KA72H20K
Kliininen osaaminen sisätautien ja kirurgisen potilaan hoitotyössä   Sirpa Orajärvi
Lääperi
ma 19.4.2021 11.45 - 14.00 LAPIN AMK K53S18SV
Sähkönjakelun suunnitteluprojekti   Jaakko Etto
Lääperi
ma 19.4.2021 11.45 - 15.00 LAPIN AMK K72D19S
Tutkimus-, kehittämis ja innovaatio-osaaminen   Anniina Tohmola
Lääperi
ma 19.4.2021 12.15 - 15.00 LAPIN AMK TA31L21K
Liiketalouden jurdiikka   Anna-Elisa Orajärvi
Lääperi
ma 19.4.2021 12.30 - 14.00 LAPIN AMK R51R19S
Lämpöoppi   Jouko Teeriaho
Lääperi
ma 19.4.2021 12.30 - 14.00 LAPIN AMK R75F20S
Yksilön toiminnan ja liikkumisen edellytysten tunnistaminen   Johanna Husa-Russell
Lääperi
ma 19.4.2021 12.30 - 15.00 LAPIN AMK T26K19S
Mediataiteen toteutus   Eija Rajalin
Lääperi
ma 19.4.2021 12.30 - 15.00 LAPIN AMK R31D18S
Word Workshop/ Research and Development Methods and Writing   Tuija Kuisma
Lääperi
ma 19.4.2021 12.30 - 15.45 LAPIN AMK K71S19S1
K71S19S2
Aikuissosiaalityö   Kirsi Poikajärvi
Lääperi
ma 19.4.2021 12.30 - 15.45 LAPIN AMK KA71S19K2
Dokumentointi sosiaalialan työssä   Teija Kynkäänniemi
Lääperi
ma 19.4.2021 12.30 - 15.45 LAPIN AMK KA71S19K1
Svenska för socionomer   Päivi Hietala
Lääperi
ma 19.4.2021 12.30 - 16.00 LAPIN AMK R81D20S
Exam/ Business Models and Processes in Tourism   Teija Tekoniemi-Selkälä
Lääperi
ma 19.4.2021 12.30 - 16.00 LAPIN AMK RAO72T21K
Lasta odottavan, lapsiperheen, kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajatyö   Minttu Uuksulainen
Lääperi
ma 19.4.2021 12.30 - 16.00 LAPIN AMK R51R18S
Talo- ja energiatekniikan automaatio   Maria Tikka
Lääperi
ma 19.4.2021 12.30 - 16.00 LAPIN AMK R31L19SB
Talouden viestintä johtamisen tukena   Virpi Peitso
Kesken
ma 19.4.2021 13.00 - 14.00 LAPIN AMK K53S19S
Työharjoitteluinfo  Aila Petäjäjärvi
Lääperi
ma 19.4.2021 13.00 - 17.00 LAY UART1105
UART1105 Introduction to Service Design  Niina Turtola
Lääperi
ma 19.4.2021 13.00 - 17.00 LAY XPUH0003
Vuorovaikutus ryhmissä  Teemu Kauppi
Lääperi
ma 19.4.2021 13.30 - 15.00 LAPIN AMK KA72H20K
Kliininen osaaminen sisätautien ja kirurgisen potilaan hoitotyössä   Sirpa Orajärvi
Lääperi
ma 19.4.2021 14.30 - 15.30 LAPIN AMK K53S18AU
K53S18S
K53S18SV
Työharjoitteluinfo  Aila Petäjäjärvi
Lääperi
ma 19.4.2021 14.30 - 16.00 LAPIN AMK RA72H21KT
Ammatillinen osaamisperusta hoitotyössä    Outi Mattila
Panu Huczkowski
Paula Yliniemi
Lääperi
ma 19.4.2021 14.30 - 16.00 LAPIN AMK R51M20S
Lineaarialgebra   Minna Korhonen
Lääperi
ma 19.4.2021 16.00 - 17.30 LAPIN AMK R72H19S
R72T19S
Info: Opinnäytetyön suunnittelu   Heidi Jaakola
Outi Mattila
Paula Korteniemi
Sirpa Kaukiainen
Susanna Kantola
Tiina Pekkala
Kenttä
ma 19.4.2021 16.00 - 20.00 LAPIN AMK TA42T21K
Verkkosivujen toteutus ja julkaisu   Johanna Vuokila
Kenttä
ma 19.4.2021 16.15 - 17.45 LAPIN AMK RA72H21KT
Ammatillinen osaamisperusta hoitotyössä    Paula Korteniemi
Kenttä
ma 19.4.2021 16.30 - 18.45 LAPIN AMK RA64M21K
Metsän uudistaminen   Minna Tuominen
Kenttä
ma 19.4.2021 17.00 - 18.00 LAPIN AMK KM53S20K
Opotunnit  Jaana Kauppi
Kenttä
ma 19.4.2021 17.00 - 18.00 LAPIN AMK KA53S19S
Työharjoitteluinfo  Aila Petäjäjärvi
Kenttä
ma 19.4.2021 17.00 - 18.30 LAPIN AMK KA52K20Sr1
KA52K20Sr2
Matematiikan ja fysiikan työkalut   Laila Kaikkonen
Kenttä
ma 19.4.2021 17.00 - 19.00 LAPIN AMK T26K16S
T26K17S
T26K18S
Tutkin ja kehitän   Anitra Arkko-Saukkonen
Annamari Pudas
Minttu Merivirta
Kenttä
ma 19.4.2021 17.00 - 19.30 LAPIN AMK ONLINE
Insinööriopintoihin valmentava matematiikka   Sirpa Torvinen
Kenttä
ma 19.4.2021 17.00 - 20.15 LAPIN AMK KAIVOS20
Tuotantolaitosten sähkö- ja automaatiokunnossapito   Jaakko Etto
Kenttä
ma 19.4.2021 17.00 - 20.45 LAPIN AMK TA31L19S
Verkostot ja strategisten kumppanuuksien johtaminen   Ari Alm
Kenttä
ma 19.4.2021 17.00 - 21.00 LAY LASKENTATOIMEN PERUSOPINNOT 25 OP
YLAS1107 Yritysrahoituksen ja sijoittamisen perusteet 5 op  Mattias Häyry
Kenttä
ma 19.4.2021 17.15 - 19.45 LAPIN AMK RM51R19S
Liikenneväylien hoito ja ylläpito   Ari Romakkaniemi
Kenttä
ma 19.4.2021 17.15 - 19.45 LAPIN AMK RA51R20S
Mekaniikka ja lujuusoppi   Lauri Saarelainen
Kenttä
ma 19.4.2021 17.15 - 20.15 LAPIN AMK RA31L20K
Vastuullinen johtaminen ja työyhteisön vastuut ja velvoitteet   Heidi Kaihua
Kenttä
ma 19.4.2021 17.15 - 20.30 LAPIN AMK R51R18S
RA51R18S
Betonirakenteiden suunnittelu   Ville Airas
Kenttä
ma 19.4.2021 17.15 - 20.30 LAPIN AMK R51M19S
RA51M19S
Geofysiikka   Minna Korhonen
Kenttä
ma 19.4.2021 17.15 - 20.30 LAPIN AMK R51M18S
RA51M18S
Kaivosmittaus ja -suunnittelu   Timo Karppinen
Kenttä
ma 19.4.2021 17.15 - 20.30 LAPIN AMK RA51R19S
Lämmitystekniikka   Maria Tikka
Kenttä
ma 19.4.2021 17.15 - 20.30 LAPIN AMK RA64M19S
Riista-, kala- ja porotalous sekä keräilytuotteet   Juho Haveri-Heikkilä
Kenttä
ma 19.4.2021 17.15 - 20.30 LAPIN AMK R51R17S
Teräsrakenteiden suunnittelu   Ville Lepistö
Kenttä
ma 19.4.2021 17.30 - 20.30 LAPIN AMK T31DY20S
Business Research and Development Methods   Esa Jauhola
Vladimir Ryabov
Kenttä
ma 19.4.2021 18.00 - 19.00 LAPIN AMK KA53S18AU
KA53S18S
KA53S18SV
Työharjoitteluinfo  Aila Petäjäjärvi
Kenttä

Ohjeet

Käyttäjätunnus ja salasanat - Lapin amk / Lapin yliopisto

Mikäli salasanasi on vanhentunut tai unohtunut


Valitse palvelun etusivulla oppilaitoksesi ja seuraa ohjeita. Palvelu on käytössä suomalaisilla verkkopankkitunnuksilla ja mobiilivarmenteella.


VAIHDA SALASANA

Jos salasanan vaihtaminen ei onnistu, ota yhteyttä LUC IT-palveluihin


LAPIN AMK ja REDU
LAPIN YLIOPISTO

Muiden järjestelmien tuki