PÄIVYSTÄJÄT / ON-CALL SUPPORT PERSONTuki / Support: eOppimispalvelut@luc.fi


HÄIRIÖTIEDOTTEET

Online-opinnot

AIKA JÄRJESTÄJÄ RYHMÄ JAKSO OPETTAJA TUKI
ti 21.3.2023 08.00 - 10.00 LAPIN AMK ONLINE-ON
Finanssioikeus, Oikeustapausharjoitukset/ryhmä 5   Leila Juanto
Lääperi
ti 21.3.2023 08.15 - 09.45 LAPIN AMK R61M21S-ROI-Maaseutu
Zoom, Kartoitus ja paikkatieto maaseutuelinkeinoissa   Mikael Kukkonen
Lääperi
ti 21.3.2023 08.15 - 11.45 LAPIN AMK KA71S23K_2-Kemi-Sosiaali
ZOOM / Sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen   Kirsi Poikajärvi
Lääperi
ti 21.3.2023 08.15 - 11.45 LAPIN AMK RTASISA2022
Zoom, Tutkimusmenetelmät   Petri Kuisma
Lääperi
ti 21.3.2023 08.15 - 11.45 LAPIN AMK RA72H22K-ROI-Terveys
Zoom: Kliininen osaaminen sisätautien ja kirurgisen potilaan hoitotyössä   Niina Määttä
Lääperi
ti 21.3.2023 09.00 - 10.30 LAPIN AMK RA81M22S-ROI-Matkailu
Zoom, Liiketoimintamallin suunnittelu   Milla Hirvaskari
Sari Nisula
Lääperi
ti 21.3.2023 09.00 - 11.15 LAPIN AMK TA42T22S-Tornio-tietojenkäsittely
Zoom, Svenska och kommunikation   Raija Lummi
Lääperi
ti 21.3.2023 09.00 - 11.30 LAPIN AMK TA31L21K-Tornio-liiketalous
Zoom, Application Design Process   Johanna Vuokila
Lääperi
ti 21.3.2023 09.00 - 11.30 LAPIN AMK TA42T21K-Tornio-tietojenkäsittely
Zoom, Tekoäly- ja Bot-sovellukset   Yrjö Koskenniemi
Lääperi
ti 21.3.2023 09.00 - 11.30 LAPIN AMK TA42T22K-Tornio-tietojenkäsittely
Zoom, Tietokantaohjelmointi   Ani Ruusila
Lääperi
ti 21.3.2023 09.00 - 11.45 LAPIN AMK K72D22S-Kemi-Terveys
ZOOM - Suomi 3   Riikka Partanen
Lääperi
ti 21.3.2023 09.00 - 12.00 LUC ONLINE-KIKE
Puheviestintä, ryhmä 5  Teemu Kauppi
Teemu Kauppi
Lääperi
ti 21.3.2023 09.30 - 11.30 LAPIN AMK ONLINE-KIKE-RUO
Syventävä oikeudellinen ruotsi, kirjoittaminen, verkkokurssi   Sini Koivurova
Lääperi
ti 21.3.2023 10.15 - 11.45 LAPIN AMK R61M21S-ROI-Maaseutu
Zoom, Kartoitus ja paikkatieto maaseutuelinkeinoissa   Mikael Kukkonen
Lääperi
ti 21.3.2023 11.00 - 13.00 LAPIN AMK ONLINE-ON
Finanssioikeus, Oikeustapausharjoitukset/ryhmä 4   Leila Juanto
Lääperi
ti 21.3.2023 11.00 - 13.30 LAPIN AMK RA81M22S-ROI-Matkailu
Zoom, Collaborative Customer Experience and Digital Marketing   Jenny Janhunen
Päivi Hanni-Vaara
Lääperi
ti 21.3.2023 11.45 - 15.00 LAPIN AMK K53S22S-Kemi-Tekniikka
KA53S22Sr1
KA53S22Sr2
KA53S22Sr3
KA53S22Sr4
Zoom: Sähköpiirit   Kari Kenttä
Lääperi
ti 21.3.2023 12.00 - 15.00 LUC SOIKperus-YTK
SSOSperus
Sosiaalioikeuden erityiskysymykset   Arto Kauppi
Arto Kauppi
Lääperi
ti 21.3.2023 12.15 - 14.00 LAPIN AMK ONLINE-KIKE-VIE
Tieteellisen kirjoittamisen perusteet   Milla Södö
Lääperi
ti 21.3.2023 12.15 - 15.00 LAY SOIK0005
Zoom, SOIK0005 Sosiaalioikeuden erityiskysymykset 5 op  Arto Kauppi
Lääperi
ti 21.3.2023 12.30 - 14.00 LAPIN AMK R75F20S
R75F20SA
R75F20SB-ROI-Fysioterapia
Zoom / Opo-tunti  Erja Rahkola
Lääperi
ti 21.3.2023 12.30 - 14.00 LAPIN AMK R61M21S-ROI-Maaseutu
Zoom, Luonnonvarojen älykäs monikäyttö ja sen ohjaus   Maarit Timonen
Lääperi
ti 21.3.2023 12.30 - 14.00 LAPIN AMK RA75L21S
Zoom: Liikunta- ja urheilupsykologia   Eero Vierola
Lääperi
ti 21.3.2023 12.30 - 15.00 LAPIN AMK R31L21SB-ROI-Liiketalous
Zoom, Tilintarkastus ja sisäinen tarkastus   Leila Buur
Lääperi
ti 21.3.2023 12.30 - 15.45 LAPIN AMK KA71S23K_2-Kemi-Sosiaali
ZOOM / Sosiaalialan ammatillinen osaaminen lasten, nuorten ja perheiden parissa   Virpi Piira
Lääperi
ti 21.3.2023 13.00 - 16.00 LUC ONLINE-KIKE-VIE
Vuorovaikutus- ja haastattelutaidot, ryhmä 3  Teemu Kauppi
Teemu Kauppi
Lääperi
ti 21.3.2023 13.00 - 16.00 LAPIN AMK RAO72T23K-ROI-Terveys
Zoom: Lasta odottavan, lapsiperheen, kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajatyö   Tarja Pykäläinen
Lääperi
ti 21.3.2023 14.00 - 16.00 LAPIN AMK ONLINE-ON
Finanssioikeus, Oikeustapausharjoitukset/ryhmä 6   Leila Juanto
Lääperi
ti 21.3.2023 14.15 - 16.00 LAPIN AMK ONLINE-KIKE-VIE
Tieteellisen kirjoittamisen perusteet, verkkokurssi   Milla Södö
Lääperi
ti 21.3.2023 14.30 - 16.00 LAPIN AMK R61M21S-ROI-Maaseutu
Zoom, Luonnontieteet 2 (talousmatematiikka ja tilastotiede)   Erkki Mattila
Lääperi
ti 21.3.2023 14.30 - 16.00 LAPIN AMK R61M19S
R61M20S
R64M19S
R64M20S
RA64M19S
RA64M20S-ROI-Maaseutu
Zoom, ryhmäohjaus / Opinnäytetyön suunnitteluvaihe   Jussi Soppela
Kari Pasanen
Kirsi Muuttoranta
Tuija Haapasalmi
Lääperi
ti 21.3.2023 16.00 - 18.00 LAY KKAS2007
KKAS2007-3028 Kandidaatin tutkielma  Lenita Hietanen
Hyrkäs
ti 21.3.2023 16.15 - 18.00 LAPIN AMK ONLINE-KIKE-VIE
Tieteellisen kirjoittamisen perusteet   Milla Södö
Hyrkäs
ti 21.3.2023 17.00 - 18.30 LAPIN AMK RA81M21S-ROI-Matkailu
YMATaine
Zoom, Text Types /Ruotsi  Minna Väyrynen
Hyrkäs
ti 21.3.2023 17.00 - 20.15 LAPIN AMK TA31L22S-Tornio-liiketalous
Zoom, Taloushallinnon perusteet   Katja Kankaanpää
Hyrkäs
ti 21.3.2023 17.00 - 20.15 LAPIN AMK KA53S21S
KA53S21Sr1
KA53S21Sr2
KA53S21Sr3
KA53S21Sr4-Kemi-Tekniikka
Zoom: English for Electrical and Automation Engineering   Sanna Jylhä
Hyrkäs
ti 21.3.2023 17.00 - 20.15 LAPIN AMK K53S22S-Kemi-Tekniikka
KA53S22Sr1
KA53S22Sr2
KA53S22Sr3
KA53S22Sr4
Zoom: Fysiikan perusteet   Markku Saastamoinen
Hyrkäs
ti 21.3.2023 17.00 - 20.15 LAPIN AMK K52K22S
KA52K22Sr1
KA52K22Sr2-Kemi-Tekniikka
Zoom: Fysiikan perusteet   Jan Stenlund
Hyrkäs
ti 21.3.2023 17.00 - 20.15 LAPIN AMK KA52K20Sr1-Kemi-Tekniikka
KA52K20Sr2
KA52K20Sr3
Zoom: Koneenosien analyysit   Ari Pikkarainen
Hyrkäs
ti 21.3.2023 17.00 - 20.15 LAPIN AMK K52K19S
KA52K19S
KA52K20Sr1-Kemi-Tekniikka
KA52K20Sr2
KA52K20Sr3
Zoom: Kunnossapidon työnsuunnittelu   Mika Majuri
Hyrkäs
ti 21.3.2023 17.00 - 20.15 LAPIN AMK KA52K21Sr1-Kemi-Tekniikka
KA52K21Sr2
Zoom: Tehokas tuotantoympäristö   Mari-Selina Kantanen
Hyrkäs
ti 21.3.2023 17.00 - 21.00 LAPIN AMK YAMKPROF-Tornio-Master
Zoom, Ennakoiva talouden johtaminen   Marika Tuomela-Pyykkönen
Hyrkäs
ti 21.3.2023 17.15 - 18.45 LAPIN AMK RA61M22S-ROI-Maaseutu
Zoom, Luonnontuotealan perusteet   Anu Tossavainen
Hyrkäs
ti 21.3.2023 17.15 - 18.45 LUC RA51R19S-ROI-Tekniikka
Zoom, Talotekniikan syventävä tietomallintaminen   Rauno Juujärvi
Hyrkäs
ti 21.3.2023 17.15 - 18.45 LAPIN AMK RA31L23K-ROI-Liiketalous
Zoom, Viestintä / Liiketoiminnan juridiikka   Virpi Peitso
Hyrkäs
ti 21.3.2023 17.15 - 19.00 LAPIN AMK R51R19S-ROI-Tekniikka
RA51R19S
Zoom, TaloBIM   AMK Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Valtteri Pirttinen
Hyrkäs
ti 21.3.2023 17.15 - 19.30 LAPIN AMK RA64M23K-ROI-Metsä
Zoom, Kemia / Kasvien kasvu   Minna Korhonen
Hyrkäs
ti 21.3.2023 17.15 - 19.45 LAPIN AMK RA54T21S-ROI-Tekniikka
Zoom, Edistynyt mobiiliohjelmointi   Tuomas Valtanen
Hyrkäs
ti 21.3.2023 17.15 - 19.45 LAPIN AMK RA54T20S-ROI-Tekniikka
Zoom, Tekninen tietoturva ja kyberturvallisuus I   Veikko Keränen
Hyrkäs
ti 21.3.2023 17.15 - 19.45 LAPIN AMK RA54T22S-ROI-Tekniikka
Zoom, Tilastot ja analytiikka   Erkki Mattila
Hyrkäs
ti 21.3.2023 17.15 - 20.30 LAPIN AMK RA51M21S-ROI-Tekniikka
Zoom, Kiinteistöoikeus   Katja Palo
Hyrkäs
ti 21.3.2023 17.15 - 20.30 LAPIN AMK R64M20S
RA64M20S-ROI-Metsä
Zoom, Metsäyrittäminen   Arto Ojutkangas
Hyrkäs
ti 21.3.2023 19.00 - 20.30 LAPIN AMK RA31L23K-ROI-Liiketalous
Zoom, Yrityksen talous ja kirjanpito   Leila Buur
Hyrkäs

Käyttäjätunnus ja salasanat - Lapin amk / Lapin yliopisto

Mikäli salasanasi on vanhentunut tai unohtunut


Valitse palvelun etusivulla oppilaitoksesi ja seuraa ohjeita. Palvelu on käytössä suomalaisilla verkkopankkitunnuksilla ja mobiilivarmenteella.


VAIHDA SALASANA

Jos salasanan vaihtaminen ei onnistu, ota yhteyttä LUC IT-palveluihin


LAPIN AMK ja REDU
LAPIN YLIOPISTO

Muiden järjestelmien tuki