PÄIVYSTÄJÄT / ON-CALL SUPPORT PERSONTuki / Support: eOppimispalvelut@luc.fi


HÄIRIÖTIEDOTTEET

Online-opinnot

AIKA JÄRJESTÄJÄ RYHMÄ JAKSO OPETTAJA TUKI
to 30.11.2023 08.00 - 12.00 LUC HAJOaine-YTK
Julkisten organisaatioiden hallinto ja johtaminen   Marjo Suhonen
Kivikoski
to 30.11.2023 08.15 - 09.45 LUC KA71S21S_1
KA71S21S_2-Kemi-Sosiaali
ZOOM / Varhaiskasvatuksen pedagogiikka, lastenkulttuuri ja taidekasvatus   Anneli Ylikärppä
Kivikoski
to 30.11.2023 08.15 - 10.00 LUC R61M20S
R61M21S-ROI-Maaseutu
Zoom, Maaseutuelinkeinojen tietotekniset sovellukset ja etäyhteydet   Kirsi Jokela
Kivikoski
to 30.11.2023 08.15 - 11.45 LUC KA72G22S
KOA72G22S-Kemi-Terveys
ZOOM - Ohjaaminen vanhustyössä   Tanja Marjanen-Korkala
Kivikoski
to 30.11.2023 08.15 - 15.45 LUC K71S21S-Kemi-Sosiaali
Varhaiskasvatuksen pedagogiikka, lastenkulttuuri ja taidekasvatus   null
Kivikoski
to 30.11.2023 08.30 - 11.45 LUC YAMKPROF-Kemi-Terveys
ZOOM - Työhyvinvoinnin edistäminen muuttuvassa toimintaympäristössä   Anne Puro
Kivikoski
to 30.11.2023 09.00 - 11.30 LUC R31L23S-ROI-Liiketalous
Zoom, Liiketoiminnan juridiikka   Leena Svanberg
Kivikoski
to 30.11.2023 09.00 - 11.45 LUC KA71S22S_2-Kemi-Sosiaali
ZOOM / Monikulttuurinen työ   Laura Jokela
Kivikoski
to 30.11.2023 09.00 - 12.00 LUC TA42T23K-Tornio-tietojenkäsittely
Zoom, Low-Code kehittäminen   Ani Ruusila
Kivikoski
to 30.11.2023 09.00 - 12.00 LUC RA72H22S-ROI-Terveys
Zoom: Päätöksenteko kliinisessä hoitotyössä     Anna-Leena Nousiainen
Sari Melamies
Kivikoski
to 30.11.2023 09.00 - 12.00 LUC RA72H23KT-ROI-Terveys
Zoom: Päätöksenteko kliinisessä hoitotyössä     Anna-Leena Nousiainen
Sari Melamies
Kivikoski
to 30.11.2023 09.15 - 11.45 LUC ONLINE-KIKE-ENG
Contemporary Literature in English   Maria Selin
Kivikoski
to 30.11.2023 10.00 - 12.00 LUC ASPperus-YTK
YTKENG
Human Rights and Security in the Arctic   Bamidele Raheem
Juha Saunavaara
Karolina Sikora
Stefan Kirchner
Kivikoski
to 30.11.2023 10.15 - 11.45 LUC KA71S21S_1
KA71S21S_2-Kemi-Sosiaali
ZOOM / Varhaiskasvatuksen pedagogiikka, lastenkulttuuri ja taidekasvatus   Sari Leppälä
Kivikoski
to 30.11.2023 10.15 - 11.45 LUC R61M20S
R61M21S-ROI-Maaseutu
Zoom, Maaseutuelinkeinojen tietotekniset sovellukset ja etäyhteydet   Kirsi Jokela
Kivikoski
to 30.11.2023 10.15 - 12.00 LUC ONLINE-KIKE-VIE
Tieteellisen kirjoittamisen perusteet, OTK, ryhmä 19  Teijo Kemppainen
Kivikoski
to 30.11.2023 12.00 - 15.00 LUC ONLINE-SSOS
SSOSaine
Lastensuojelun perusteet   Henna Pirskanen
Kivikoski
to 30.11.2023 12.15 - 16.00 LUC ONLINE-KAPS0100
Oppiminen ja oppijan minäkehityksen tukeminen   Sanna Hyvärinen
Kivikoski
to 30.11.2023 12.30 - 15.30 LUC YAMKPROF-Kemi-Terveys
ZOOM - Työhyvinvoinnin edistäminen muuttuvassa toimintaympäristössä   Anne Puro
Kivikoski
to 30.11.2023 12.30 - 15.45 LUC KA72G22S
KOA72G22S-Kemi-Terveys
ZOOM - Ohjaaminen vanhustyössä   Tanja Marjanen-Korkala
Kivikoski
to 30.11.2023 12.30 - 15.45 LUC KA71S22S_2-Kemi-Sosiaali
ZOOM / Päihde- ja huumetyö   Sanna Viinonen
Kivikoski
to 30.11.2023 12.30 - 15.45 LUC KA71S21S_1
KA71S21S_2-Kemi-Sosiaali
ZOOM / Vammaistyön ja -palvelujen kehittäminen   Tarja Jussila
Kivikoski
to 30.11.2023 13.15 - 15.00 LUC ONLINE-KIKE-VIE
Tieteellisen kirjoittamisen perusteet, OTK, ryhmä 20  Teijo Kemppainen
Kivikoski
to 30.11.2023 13.15 - 16.00 LUC PAMA1
Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät TTK   Piia Rytilahti
Kivikoski
to 30.11.2023 14.00 - 16.00 LUC ONLINE-YTK
UKULaine
Arkistot, analyysi ja tulkinta   Pälvi Rantala
Taina Saarenpää
Kivikoski
to 30.11.2023 14.00 - 16.00 LUC T26K22S-Tornio-kuvataide
Zoom, Kuvataiteilijan tulonmuodostus   Panu Pohjola
Kivikoski
to 30.11.2023 14.00 - 17.00 LUC TA31L22K-Tornio-liiketalous
Zoom, Markkinoinnin automaatio   Mika Saloheimo
Kivikoski
to 30.11.2023 14.00 - 18.00 LUC OTKLAW-OTK
International Trade Law   Rosa Ballardini
Kivikoski
to 30.11.2023 14.30 - 17.15 LUC R61M19S
R61M20S
R64M19S
R64M20S
RA64M19S
RA64M20S-ROI-Metsä
Zoom, Opinnäyteseminaari/ Opinnäytetyön viimeistelyvaihe   Jussi Soppela
Kari Pasanen
Kirsi Muuttoranta
Kivikoski
to 30.11.2023 16.00 - 17.30 LUC ONLINE-Kemi-Sosiaali
ZOOM- äidinkielen tietopaja  Päivi Hietala
Kenttä
to 30.11.2023 16.00 - 20.00 LUC R31YR23S
Zoom, Ennakointi ja tulevaisuusskenaariot vastuullisen liiketoiminnan osana   Anssi Tarkiainen
Anu Harju-Myllyaho
Kenttä
to 30.11.2023 16.00 - 20.00 LUC R31L20S
RA31L20K-ROI-Liiketalous
Zoom, Esitykset/ Opinnäytetyön viimeistelyvaihe   Anna-Sofia Konttaniemi
Anne Tolvanen
Jorma Mölläri
Kaisa Lammi
Mari Angeria
Tia Lämsä
Virpi Peitso
Kenttä
to 30.11.2023 17.00 - 18.30 LUC KA52K21Sr1
KA52K21Sr2
KA52K21Sr3-Kemi-Tekniikka
Suulllinen tentti: Metallien hitsaus ja lämpökäsittely   Timo Kauppi
Kenttä
to 30.11.2023 17.00 - 20.00 LUC R31YD23S
Zoom, Practising Transformative Development   Maria Joutsenvirta
Marko Korkeakoski
Sanna Tyni
Kenttä
to 30.11.2023 17.00 - 20.00 LUC TA42T23S-Tornio-tietojenkäsittely
Zoom, Verkkosivujen toteutus ja julkaisu   Johanna Vuokila
Kenttä
to 30.11.2023 17.00 - 20.15 LUC KA52K21Sr1
KA52K21Sr2
KA52K21Sr3-Kemi-Tekniikka
Zoom: 3D CAD jatkokurssi   AMK Konetekniikan koulutus
Kenttä
to 30.11.2023 17.00 - 20.15 LUC KA53S21AU-Kemi-Tekniikka
Zoom: Kenttäinstrumentointi   Heikki Isometsä
Kenttä
to 30.11.2023 17.00 - 20.15 LUC K53S23S
KA53S23Sr1
KA53S23Sr2
KA53S23Sr3-Kemi-Tekniikka
Zoom: Matematiikan perusteet   Markku Saastamoinen
Kenttä
to 30.11.2023 17.00 - 20.15 LUC K52K23S
KA52K23Sr1-Kemi-Tekniikka
KA52K23Sr2
Zoom: Matematiikan perusteet   Jan Stenlund
Kenttä
to 30.11.2023 17.00 - 20.45 LUC TA42T22S-Tornio-tietojenkäsittely
Zoom, Digitaalisen ratkaisun toteutus   Juha Orre
Kenttä
to 30.11.2023 17.00 - 21.00 LUC YLASperus-YTK
Johdon laskentatoimen perusteet   Mattias Häyry
Kenttä
to 30.11.2023 17.15 - 18.15 LUC RA54T23S-ROI-Tekniikka
Zoom, Koodipaja/ Johdatus ohjelmointiin   Tuomas Valtanen
Kenttä
to 30.11.2023 17.15 - 18.15 LUC RA54T22S-ROI-Tekniikka
Zoom, Opo-tunti  Sirpa Torvinen
Kesken
to 30.11.2023 17.15 - 18.45 LUC RA61M23S-ROI-Maaseutu
Zoom, Kemia/ Maatalousalan matematiikka ja kemia   Miika Aitomaa
Kenttä
to 30.11.2023 17.15 - 18.45 LUC RA75L21S
RA75L22S
Zoom, Urheiluliiketoiminnan verotus ja kannattavuus   Sini Turpeenniemi
Kenttä
to 30.11.2023 17.15 - 19.45 LUC RA54T21S
Zoom, Full stack ohjelmointi I   Juhani Kuru
Kenttä
to 30.11.2023 17.15 - 20.30 LUC RA64M22K-ROI-Metsä
Zoom, English for Forestry Engineers   Ulla Lajunen-Tuokko
Kenttä
to 30.11.2023 17.15 - 20.30 LUC RA64M23K-ROI-Metsä
Zoom, Matematiikka   Juha Vehniäinen
Kenttä
to 30.11.2023 17.15 - 20.30 LUC RA64M20S-ROI-Metsä
RA64M21K
Zoom, Ryhmätöiden purku/ Maa- ja metsäomaisuuden hallinta R604ML107-3001,   Kari Pasanen
Kenttä
to 30.11.2023 17.15 - 20.30 LUC RA31L22K-ROI-Liiketalous
Zoom, Suulliset näytöt/ Svenska för Affärslivet   Pia Rajaniemi
Kenttä
to 30.11.2023 17.15 - 20.30 LUC RA51M22S-ROI-Tekniikka
Zoom, Tilastot ja todennäköisyys   Teuvo Heimonen
Kenttä
to 30.11.2023 17.15 - 20.30 LUC R51M21S
RA51M21S-ROI-Tekniikka
Zoom, Toimitustuotannon erityiskysymyksiä   Sami Porsanger
Kenttä
to 30.11.2023 17.15 - 20.30 LUC RA31L23K-ROI-Liiketalous
Zoom, Työyhteisön johtamisen perusteet   Mirva Jakola
Kenttä
to 30.11.2023 17.15 - 20.30 LUC R31L22SB-ROI-Liiketalous
Zoom, Vieraileva asiantuntija/ Tilintarkastus ja sisäinen tarkastus   Leila Buur
Kenttä
to 30.11.2023 17.45 - 20.00 LUC ONLINE
Zoom, Espanja 2   Cláudia Machado Rundgren
Kenttä
to 30.11.2023 19.00 - 20.30 LUC RA61M23S-ROI-Maaseutu
Zoom, Kemia/ Maatalousalan matematiikka ja kemia   Miika Aitomaa
Kenttä

Käyttäjätunnus ja salasanat - Lapin amk / Lapin yliopisto

Mikäli salasanasi on vanhentunut tai unohtunut


Valitse palvelun etusivulla oppilaitoksesi ja seuraa ohjeita. Palvelu on käytössä suomalaisilla verkkopankkitunnuksilla ja mobiilivarmenteella.


VAIHDA SALASANA

Jos salasanan vaihtaminen ei onnistu, ota yhteyttä LUC IT-palveluihin


LAPIN AMK ja REDU
LAPIN YLIOPISTO

Muiden järjestelmien tuki