PÄIVYSTÄJÄT / ON-CALL SUPPORT PERSONTuki / Support: eOppimispalvelut@luc.fi


HÄIRIÖTIEDOTTEET

Online-opinnot

AIKA JÄRJESTÄJÄ RYHMÄ JAKSO OPETTAJA TUKI
ke 21.2.2024 08.15 - 11.45 LUC KA71S23S_1-Kemi-Sosiaali
ZOOM / Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaaminen I   Susanna Helavirta
Kivikoski
ke 21.2.2024 09.00 - 09.45 LUC RA72H24K-ROI-Terveys
Zoom, Ammatillinen vuorovaikutus ja kohtaaminen monikulttuurisessa hoitotyössä   Paula Korteniemi
Kivikoski
ke 21.2.2024 09.00 - 11.00 LUC OTM-AINE-OTM
Ajankohtaista viestintäoikeutta ja informaatio-oikeutta, luennot OTM00071.23-3003  Eija Warma-Lehtinen
Juhana Riekkinen
Kivikoski
ke 21.2.2024 09.00 - 11.00 LUC TA42T23K-Tornio-tietojenkäsittely
Zoom, FrontEnd -ohjelmointi   Johanna Vuokila
Kivikoski
ke 21.2.2024 09.00 - 11.00 LUC RA81M22K-ROI-Matkailu
Zoom, Matkailun vastuullinen johtaminen   Aulikki Laitinen-Tolonen
Kivikoski
ke 21.2.2024 09.00 - 11.30 LUC RA81M22S
YMATaine-ROI-Matkailu
Zoom, Customer Experience Management in Tourism   Päivi Hanni-Vaara
Kivikoski
ke 21.2.2024 09.00 - 11.30 LUC T42T24K
TA42T24K-Tornio-tietojenkäsittely
Zoom, Tietojärjestelmät ja -verkot   Juha Orre
Kivikoski
ke 21.2.2024 09.00 - 14.00 LUC SSOSperus-YTK
Tutkiva sosiaalityö (Rovaniemi)   Heidi Konttinen
Kivikoski
ke 21.2.2024 09.00 - 14.00 LUC SSOSperus-YTK
Tutkiva sosiaalityö (Rovaniemi)   Emilia Brusila
Kivikoski
ke 21.2.2024 09.00 - 14.00 LUC SSOSperus-YTK
Tutkiva sosiaalityö (Rovaniemi)   Eve Orhanli
Kivikoski
ke 21.2.2024 09.00 - 14.00 LUC SSOSperus-YTK
Tutkiva sosiaalityö (Rovaniemi)   Vera Fiorentino
Kivikoski
ke 21.2.2024 10.00 - 11.30 LUC RA72H24K-ROI-Terveys
Zoom, Matematiikka/ Näyttöön perustuva osaamisperusta hoitotyössä   Sirpa Torvinen
Kivikoski
ke 21.2.2024 10.15 - 11.45 LUC K72D23S-Kemi-Terveys
ZOOM - Suomi 2   Riikka Partanen
Kivikoski
ke 21.2.2024 12.00 - 14.00 LUC ONLINE-KIKE-VIE
Tutkimuskirjoittaminen, ryhmä 2, kaikki tiedekunnat, etäopetus (osallistuminen edellyttää omaa alustavaa pro gradu -tutkielmatekstiä)   Katriina Uljas-Rautio
Kivikoski
ke 21.2.2024 12.30 - 14.00 LUC K72D23S-Kemi-Terveys
ZOOM - Suomi 2   Riikka Partanen
Kivikoski
ke 21.2.2024 12.30 - 15.45 LUC KA71S23S_1-Kemi-Sosiaali
ZOOM / Yhteiskuntatieteellinen osaaminen sosiaalialalla   Timo Marttala
Kivikoski
ke 21.2.2024 13.00 - 17.00 LUC TM-MAISTERIT
Teollisen muotoilun syventävä kirjallisuus   Juho Saavalainen
Hyrkäs
ke 21.2.2024 14.00 - 16.00 LUC TA31L23K-Tornio-liiketalous
Zoom, Brändin rakentaminen   Pilvi Taskinen
Kivikoski
ke 21.2.2024 14.00 - 16.00 LUC RA81M22K-ROI-Matkailu
Zoom, Matkailun vastuullinen johtaminen   Kristian Sievers
Kivikoski
ke 21.2.2024 14.00 - 16.00 LUC R31YE24K
Zoom, Opinnäytetyön suunnitteluvaihe   Anssi Tarkiainen
Maarit Tihinen
Sari Mattinen
Kivikoski
ke 21.2.2024 14.30 - 16.00 LUC RA81M24K-ROI-Matkailu
Zoom, Johdatus matkailuilmiöön   Mervi Angeria
Milla Hirvaskari
Kivikoski
ke 21.2.2024 14.30 - 16.00 LUC KA53S19AU
KA53S19S
KA53S19SV
KA53S20AU
KA53S20S
KA53S20SV-ROI-Tekniikka
R51M20S
RA51M20S
Zoom, Opinnäytetyöklinikka/ Opinnäytetyön viimeistelyvaihe   Leena Ruokanen
Kivikoski
ke 21.2.2024 14.30 - 16.00 LUC R61M21S
R64M21S
RA64M21K-ROI-Maaseutu
Zoom, Ryhmäohjaus/ Opinnäytetyön toteuttamisvaihe   Jussi Soppela
Kari Pasanen
Kirsi Muuttoranta
Tuija Haapasalmi
Kivikoski
ke 21.2.2024 16.00 - 17.30 LUC ONLINE-Kemi-Sosiaali
ZOOM - Sosiaaliala, äidinkielen taitopaja  Päivi Hietala
Hyrkäs
ke 21.2.2024 16.00 - 19.00 LUC ONLINE-KIKE-ENG
Advanced Legal English Writing and Oral Communication for Academic Purposes, Groups 4-6   Sampo Sukanen
Hyrkäs
ke 21.2.2024 16.00 - 19.00 LUC TA42T23S-Tornio-tietojenkäsittely
Zoom, IT-projektien perusteet   Pekka Reijonen
Hyrkäs
ke 21.2.2024 17.00 - 19.00 LUC T26K19S
T26K20S
T26K21S-Tornio-kuvataide
Zoom, Opinnäytetyön suunnitteluvaihe   Eija Rajalin
Hyrkäs
ke 21.2.2024 17.00 - 19.00 LUC T26K19S
T26K20S
T26K21S-Tornio-kuvataide
Zoom, Opinnäytetyön toteuttamisvaihe   Eija Rajalin
Hyrkäs
ke 21.2.2024 17.00 - 19.00 LUC T26K19S
T26K20S
T26K21S-Tornio-kuvataide
Zoom, Opinnäytetyön viimeistelyvaihe   Eija Rajalin
Hyrkäs
ke 21.2.2024 17.00 - 20.15 LUC TA31L23S-Tornio-liiketalous
Zoom, Svenska för affärslivet   Raija Lummi
Hyrkäs
ke 21.2.2024 17.00 - 20.15 LUC KA52K21Sr1
KA52K21Sr2
KA52K21Sr3-Kemi-Tekniikka
Zoom: Energia ja ympäristö   Jukka Joutsenvaara
Hyrkäs
ke 21.2.2024 17.00 - 20.15 LUC K53S23S
KA53S23Sr1-Kemi-Tekniikka
KA53S23Sr2
KA53S23Sr3
Zoom: Insinöörin työvälineet käyttöön   Kari Kenttä
Hyrkäs
ke 21.2.2024 17.00 - 20.30 LUC R54T22S
RA54T22S
TA42T22S-Tornio-tietojenkäsittely
Zoom, Asiakaskokemuksen kehittäminen   Tuomo Lindholm
Yrjö Koskenniemi
Hyrkäs
ke 21.2.2024 17.15 - 18.45 LUC RA61M23S-ROI-Maaseutu
Zoom, Kasvituotannon perusteet   Kirsi Jokela
Hyrkäs
ke 21.2.2024 17.15 - 18.45 LUC RA51M22S-ROI-Tekniikka
Zoom, Land Surveying English   Ritva Lampela
Hyrkäs
ke 21.2.2024 17.15 - 18.45 LUC RA51RM21S-ROI-Tekniikka
Zoom, Maanalaiset louhinnat   Juha Vesa
Hyrkäs
ke 21.2.2024 17.15 - 18.45 LUC RA64M22K-ROI-Metsä
Zoom, Metsäbioenergia   Oiva Hiltunen
Hyrkäs
ke 21.2.2024 17.15 - 18.45 LUC R54T21S
RA54T21S
RKV54T24-ROI-Tekniikka
Zoom, Organisations and Cyber Security   Kenneth Karlsson
Hyrkäs
ke 21.2.2024 17.15 - 18.45 LUC RA64M24K-ROI-Metsä
Zoom, Suomen kieli ja viestintä   Tuija Haapasalmi
Hyrkäs
ke 21.2.2024 17.15 - 19.45 LUC RA51R22S-ROI-Tekniikka
Zoom, Betonin ominaisuudet ja valmistus   Matti Moilanen
Hyrkäs
ke 21.2.2024 17.15 - 19.45 LUC RA51R21S-ROI-Tekniikka
Zoom, Betonirakenteiden suunnittelu   Ville Airas
Hyrkäs
ke 21.2.2024 17.15 - 19.45 LUC RA51R21S-ROI-Tekniikka
Zoom, Liikenneväylien rakenteen suunnittelu ja -parantaminen   Janne Poikajärvi
Hyrkäs
ke 21.2.2024 17.15 - 19.45 LUC RA51RM23S-ROI-Tekniikka
Zoom, Mittaustekniikka ja maankäyttö   Katja Palo
Hyrkäs
ke 21.2.2024 17.15 - 19.45 LUC RA51RM22S-ROI-Tekniikka
Zoom, Rakennusalan esimiesosaaminen   Ahti Toivanen
Hyrkäs
ke 21.2.2024 17.15 - 19.45 LUC RA51R23S-ROI-Tekniikka
Zoom, Talonrakentaminen   Mikko Vatanen
Hyrkäs
ke 21.2.2024 17.15 - 19.45 LUC RA54T23S-ROI-Tekniikka
Zoom, Web-ohjelmointirajapinnat   Matias Hiltunen
Hyrkäs
ke 21.2.2024 17.15 - 20.30 LUC R64M21S
RA64M21K-ROI-Metsä
Zoom, Digitaalisen luonnonvaratiedon hyödyntäminen   Mikael Kukkonen
Hyrkäs
ke 21.2.2024 17.15 - 20.30 LUC RA61M22S-ROI-Maaseutu
Zoom, Ekosysteemipalvelut ja luonnon monikäyttö   Maarit Timonen
Hyrkäs
ke 21.2.2024 17.15 - 20.30 LUC RA51RM24K-ROI-Tekniikka
Zoom, Fysiikan perusteet   Minna Korhonen
Hyrkäs
ke 21.2.2024 17.15 - 20.30 LUC RA31L24K-ROI-Liiketalous
Zoom, Johdatus liiketoiminnan perusteisiin   Tuija Kuisma
Hyrkäs
ke 21.2.2024 17.15 - 20.30 LUC RA51R21S-ROI-Tekniikka
Zoom, Lämpöpumput ja kylmätekniikka   Petri Kuisma
Hyrkäs
ke 21.2.2024 17.15 - 20.30 LUC RA51M23S-ROI-Tekniikka
Zoom, Mittaus ja kartoitustekniikan perusteet   Timo Karppinen
Hyrkäs
ke 21.2.2024 17.15 - 20.30 LUC R31L21S
RA31L21K-ROI-Liiketalous
Zoom, Pakollinen työpaja/ Opinnäytetyön suunnitteluvaihe   Anne Tolvanen
Tia Lämsä
Hyrkäs
ke 21.2.2024 17.15 - 20.30 LUC R51R21S
RA51R21S
Zoom, Rikastustekniikan perusteet   AMK Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Hyrkäs
ke 21.2.2024 17.15 - 20.30 LUC RA64M23K-ROI-Metsä
Zoom, Talousmatematiikka/ Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen   Erkki Mattila
Hyrkäs
ke 21.2.2024 17.30 - 20.30 LUC YAMKPROF-Tornio-Master
Zoom, Digital Platforms   Marika Tuomela-Pyykkönen
Tanja Suomalainen
Hyrkäs

Käyttäjätunnus ja salasanat - Lapin amk / Lapin yliopisto

Mikäli salasanasi on vanhentunut tai unohtunut


Valitse palvelun etusivulla oppilaitoksesi ja seuraa ohjeita. Palvelu on käytössä suomalaisilla verkkopankkitunnuksilla ja mobiilivarmenteella.


VAIHDA SALASANA

Jos salasanan vaihtaminen ei onnistu, ota yhteyttä LUC IT-palveluihin


LAPIN AMK ja REDU
LAPIN YLIOPISTO

Muiden järjestelmien tuki